UA-140582099-1
  • BESTUUR

RUP Wommelgemsteenweg aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging van het RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.


RUP Somtrans aankondiging publieke raadpleging, start- en procesnota

De aankondiging voor de publieke raadpleging voor het RUP Somtrans vindt u hier.

De start- en procesnota RUP Somtrans vindt u hier.


Nog geen ‘nieuwe blauwe zak’ in Wijnegem. 

Onlangs was in de media te horen dat nieuwe blauwe PMD-zakken in omloop komen. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes.

Deze vernieuwde sorteer- en recycleerregels worden stelselmatig ingevoerd, omdat de sorteercentra en andere infrastructuur hiervoor moeten worden aangepast. Dit heeft tijd nodig. Bij de invoering zijn immers veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven enzovoort. Momenteel is vooral in Oost- en West-Vlaanderen de verandering aan de gang.

Voor alle duidelijkheid, in Wijnegem zijn er nog GEEN nieuwe blauwe zakken van tel. U sorteert dus nog steeds zoals u de voorbije jaren hebt gedaan. In de toekomst zal ook onze gemeente mee veranderen, maar dat is nog even afwachten. We houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kan u alvast kijken op: https://www.denieuweblauwezak.be/nl/


Niet te zwaar, een mooi gebaar! 

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

 

Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht van 15 kg, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

 

Het is een klein gebaar, maar de ophalers zullen je dankbaar zijn!

 

Meer weten? Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar!


Het KMI voorspelt noodweer.  Het nummer 1722 werd geactiveerd.

Het KMI voorspelt noodweer. Daarom heeft de FOD Binnenlands zaken beslist om vanaf 10u00  het nummer 1722 te activeren. Bel tijdens het noodweer 1722 als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en/of stormschade. Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt. Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen.

Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht om een brandweerinterventie voor wateroverlast en/of stormschade aan te vragen. Als je 1722 belt, vragen we je om geduld te oefenen. Haak niet in want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes zeer snel hoog. De brandweer doet al het mogelijk om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Dus als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt. Gezien het grote aantal oproepen, is het uitzonderlijk mogelijk dat je oproep wordt onderbroken terwijl je wacht. Indien dit het geval is, probeer dan wat later opnieuw. Na het noodweer zal het nummer 1722 automatisch gedeactiveerd worden


Schijnparklaan tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen  

De Schijnparklaan is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gebeurde nadat een van de verkeersdrempels door de hitte van afgelopen weekend omhoog kwam. Pas wanneer de schade hersteld is, zal de straat weer opengesteld worden. Voor fietsers en voetgangers is er geen probleem. 

Publicatiedatum : 2019-06-03 16:57:54

Werken plein Hoevestraat gestart 

De werken voor de vernieuwing van het speelplein aan de Hoevestraat zijn van start gegaan.

De firma Donkergroen zal zorgen voor de uitvoering van het plan dat in samenspraak met de buurt is opgemaakt.

Zwembad gesloten 

Op, zondag 26 mei 20019 is het zwembad ghesloten wegens verkiezingen

De Vlaamse regering nam de beslissing: Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. 

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

Lees meer.


Officiële resultatenpagina verkiezingen 2019 

Op zondag 26 mei 2019 vanaf ongeveer 16 uur zullen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken https://verkiezingen2019.belgium.be de resultaten van de verkiezingen worden bekendgemaakt. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23 u.

Je vindt op deze pagina ook de kandidatenlijsten terug en een simulatie van het elektronisch stemmen.

Alle andere praktische info over de verkiezingen van 26 mei met enkele instructievideo’s vind je op https://verkiezingen.fgov.be.


Heb jij ook geen oproepingsbrief ontvangen? 

We hebben gemerkt dat veel oproepingsbrieven niet terechtkwamen.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst bevolking op het gemeentehuis, tijdens de openingsuren. 

Ook op de dag van de verkiezingen zelf kan je er tot 12 uur terecht om een duplicaat van je oproepingsbrief af te halen.

Alle info op https://verkiezingen.fgov.be


Enquête Wijnegem Spreekt 

Wat vind je van Wijnegem?
Hoe kunnen we Wijnegem beter, gezelliger en aangenamer om in te wonen maken?
Doe mee aan de enquête “Wijnegem Spreekt”. Jouw deelname levert ons waardevolle informatie waardoor het lokaal bestuur kan voortbouwen aan Wijnegem.
Jouw mening telt! Daarom is het belangrijk dat je zelf de vragenlijst invult. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Bovendien maak je kans op één van de drie shoppingbons ter waarde van € 50 of € 100.

Start hier de enquête. Bedankt voor je medewerking.

 

Veiligere lichtenregelingen op twee zwarte kruispunten in Wijnegem en Wommelgem 

In mei en juni worden twee kruispunten in Wijnegem en Wommelgem, die allebei bekend staan als zwarte punten, aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer. Het gaat om het kruispunt van de Merksemsebaan (N120) met de Deurnesteenweg in Wijnegem en het kruispunt van de Herentalsebaan (N116) met de Autolei/Frans Beirenslaan (R11) op de grens tussen Wommelgem en Borsbeek. Met nieuwe verkeerslichtenregelingen worden verschillende conflicten uit de huidige programmatie gehaald om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren.

Lees meer


Info mei-juni 2019 

Info Wijnegem mei-juni 2019Een nieuwe, 'veilige' parkdreef voor Wijnegem 

Het park van Wijnegem is een fantastische groene plek in ons dorp. De kastanjedreef vormt de trotse ingang, maar is dringend aan vervanging toe. Het bewijs daarvan was ook de laatste storm, waarbij weer heel wat dreefbomen sneuvelden.

Daar komt nu verandering in
Het college van burgemeester en schepenen besliste immers om versneld werk te maken van een nieuwe, veilige parkdreef. 

Aan de slag
Lokaal bestuur Wijnegem, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap de Voorkempen bereiden samen het herstel van de dreef voor.  Momenteel loopt het overleg om de dreef gefaseerd te kappen én terug aan te planten. Het eerste deel van de dreef is er het slechtst aan toe en wordt normaal gezien als eerste vervangen. Waarschijnlijk gebeurt dit al in het najaar van 2019. Het tweede deel volgt in de daarop volgende jaren.

Maar... veiligheid eerst
September 2019 is natuurlijk nog veraf... Om de veiligheid toch maximaal te garanderen voor de omliggende gebouwen, worden de buitenste rijen van het eerste deel van de dreef in de week van 8 april ‘op stam’ gezet. Dit wil zeggen dat de volledige kruin wordt verwijderd. Zo wordt de dreefstructuur behouden, maar is de kust wel veilig.


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
 

Wie controleert het kraantjeswater? 

We kregen al verschillende meldingen van inwoners die 'zogezegde' medewerkers van Pidpa aan de lijn (of aan de deur) kregen om het drinkwater te controleren. Vaak zijn het verkopers die dure - en vooral onnodige - installaties willen verkopen.

En dat terwijl Pidpa-water drinkwater is van de beste kwaliteit.

Medewerkers van Pidpa zijn makkelijk te herkennen aan hun kledij, hun voertuig en hun legitimatiebewijs dat zij op jouw vraag voorleggen. 

Laat je niet vangen door verkoopstrucjes
'Handige' verkopers nemen een glaasje water. En ja hoor, na enkele seconden kleurt dit water bruin of zwart of…. Geschrokken? Dat hoeft niet. Gewoon een truc!

Lees er hier alles over.


Webtools Eandis voortaan op één handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden


Laatste nieuws uit uw gemeente!

De werken voor de vernieuwing van het speelplein aan de Hoevestraat zijn van start gegaan.

De firma Donkergroen zal zorgen voor de uitvoering van het plan dat in samenspraak met de buurt is opgemaakt.

De Schijnparklaan is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit gebeurde nadat een van de verkeersdrempels door de hitte van afgelopen weekend omhoog kwam. Pas wanneer de schade hersteld is, zal de straat weer opengesteld worden. Voor fietsers ...

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

...

Onlangs was in de media te horen dat nieuwe blauwe PMD-zakken in omloop komen. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes.

Deze vernieuwde sorteer- en recycleerregels worden stelselmatig ingevoerd, omdat de ...

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem