• NIEUWS

Rode Dreef afgesloten 

Water-Link voert werken uit in de Rode Dreef, ter hoogte van nummer 8.
​De werken starten 19 maart 2018 en duren 7 werkdagen. De straat wordt tijdens de werken volledig afgesloten.

Info


Pop-up Marktplein 

Met de herinrichting van het Marktplein wilden we er een leuke ontmoetingsplek van maken, een gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen. Nu het marktplein volledig is afgewerkt wacht de kiosk op een invulling in die zin. We willen de kiosk zo organiseren dat het mensen ook echt uitnodigt er elkaar te ontmoeten.

De kiosk wordt in de zomer in concessie gegeven om er een tijdelijk horecagebeuren uit te bouwen. Het is de bedoeling om in deze zonrijke omgeving een aanvullend horecagebeuren op het bestaande middenstandsaanbod in te richten. De inschrijver zal een voorstel van horecaplan moeten opmaken.

We vinden het ook belangrijk dat de concessiehouder een oplossing biedt voor trouwers die er een receptie willen geven na de plechtigheid in het gemeentehuis. Ook moet de concessiehouder een oplossing kunnen bieden voor grotere activiteiten die het gemeentebestuur eventueel toelaat op het Marktplein.

De concessie Pop-up Marktplein loopt van 1 juni 2018 tot 17 september 2018.

Inschrijven voor de concessie kan van 1 maart tot 31 maart 2018. Alle voorwaarden vind je hier of aan de balie van de dienst ondernemen in het gemeentehuis. 

Info
Gemeentehuis - dienst ondernemen
Ineke Smet
03 288 21 57
gemeente@wijnegem.be


Jaarmarkt en kermis op Turnhoutsebaan 

Programma
Op maandag 2 april is er de 170ste jaarmarkt op de Turnhoutsebaan van 9 tot 14 u
De kermis staat op het Marktplein vanaf zaterdag 31 maart tot en met maandag 2 april.
Boekenmarkt in 't Gasthuis op maandag 2 april van 10 tot 13 u.
Tentoonstelling Heemkundige Kring Jan Vleminck 'Wijnegem in twee oorlogen" van zaterdag 24 maart tot en met maandag 2 april. geopend op weekdagen van 14 tot 18 u en in het weekend van 10 tot 18 u in de Kapel van 't Gasthuis.
Op Pasen en paasmaandag: show van oude legervoertuigen in de voortuin van 't Gasthuis

Klik hier voor de affiche van de activiteiten.

Info Wijnegem maart/april 2018 

Klik hier voor de recentste editie van Info Wijnegem.


UiT in Wijnegem - Voorjaar 2018 

Het volledige overzicht van de programmatie in 't Gasthuis wordt gebundeld in een programmabrochure die twee keer per jaar wordt uitgebracht.

De UiT in Wijnegem-brochure - Voorjaar 2018,  kan je bekijken door hier te klikken. Veel leesplezier.


Ingrijpende herstellingen Antwerpse ring (R1) 

Zware verkeershinder in tweede week paasvakantie
Op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne is een verzakking van het wegdek vastgesteld. Om verdere schade te vermijden en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen zijn herstellingen noodzakelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal daarom het doorlopend gewapend beton van de drie rechterrijstroken over een lengte van 15 meter volledig verwijderen en vernieuwen. De werken duren 6 dagen en 7 nachten en zullen, om de hinder te beperken, tijdens de tweede week van de paasvakantie uitgevoerd worden. In de weken voor de herstellingen zullen er ’s nachts wel al enkele voorbereidende werken uitgevoerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten zware verkeershinder en raden aan om de Antwerpse ring tijdens de tweede week van de paasvakantie zoveel mogelijk te mijden.

Lees meer


Laatste werken aan Bisschoppenhoflaan (N120)  

Vorig jaar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijweg en het fietspad van de Bisschoppenhoflaan (N120) tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) in de richting van Antwerpen. De afwerking van het nieuwe fietspad moest in december worden uitgesteld omwille van de winterse weersomstandigheden. Vanaf maandag 5 februari zal de aannemer het fietspad verder afwerken en wordt eveneens het voetpad volledig vernieuwd. De werken zullen ongeveer 7 weken duren. Eind maart moet alle hinder voorbij zijn. 

Lees meer


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
 

Woonzorggroep Voorkempen: Wijnegem en Schoten pionier in zorg  

OCMW Schoten en OCMW Wijnegem richten een nieuwe OCMW-vereniging op met de naam “Woonzorggroep Voorkempen”. In deze vereniging krijgen Woonzorgcentrum Rustenborg, Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt en dagverzorgingscentrum ‘t Dorp een plaats.

Als alles volgens plan verloopt, is Woonzorggroep Voorkempen een feit op 1 januari 2018. De effectieve operationele werking is voorzien tegen 1 juli 2018.

Lees meer


Identificatie en registratie van katten verplicht vanaf 1 november 

Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat dan, voor ze 12 weken oud is en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd is en geregistreerd moet worden in de centrale databank CatID.

Onder verhandelen wordt ook het 'gratis weggeven' verstaan. In dit geval geldt ook de verplichte sterilisatie of castratie.

Meer weten? Ga naar www.huisdierinfo.be.


Wie controleert het kraantjeswater? 

We kregen al verschillende meldingen van inwoners die 'zogezegde' medewerkers van Pidpa aan de lijn (of aan de deur) kregen om het drinkwater te controleren. Vaak zijn het verkopers die dure - en vooral onnodige - installaties willen verkopen.

En dat terwijl Pidpa-water drinkwater is van de beste kwaliteit.

Medewerkers van Pidpa zijn makkelijk te herkennen aan hun kledij, hun voertuig en hun legitimatiebewijs dat zij op jouw vraag voorleggen. 

Laat je niet vangen door verkoopstrucjes
'Handige' verkopers nemen een glaasje water. En ja hoor, na enkele seconden kleurt dit water bruin of zwart of…. Geschrokken? Dat hoeft niet. Gewoon een truc!

Lees er hier alles over.


Fietsstraten in Wijnegem 

Deze week zijn de voorbereidende schilderwerken van start gegaan voor de installatie van de fietsstraten in de schoolomgeving. De verkeersborden zullen pas in week 45 (week na de herfstvakantie) worden geplaatst. Dan pas zijn de fietsstraten ook effectief ingevoerd.

Wat zijn fietstraten : klik hier voor meer info

 


Brug van de Azijn afgesloten 

Van maandag 3 juli 2017 tot april 2018 wordt de Brug van den Azijn tussen Deurne en Merksem afgesloten voor de bouw van een metalen boogbrug van zo'n 123 meter. Omleiding via de Theunisbrug (Sportpaleis). Alle info over deze werken vind je op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/brug-azijn.


Inschrijven voor 40 nieuwe koopappartementen nog altijd mogelijk 

Aan de Merksemsebaan realiseert De Ideale Woning op dit moment 40 sociale appartementen. Hiervan zijn er 27 appartementen met 3 slaapkamers en 13 met 2 slaapkamers. Het einde van de werken is voorzien in het najaar. Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor deze koopappartementen.

Kandidaat-kopers moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten meerderjarig zijn en zelf geen eigendom hebben. Het minimumjaarinkomen ligt op 9.254 euro. Het maximumjaarinkomen bedraagt 36.980 euro voor een alleenstaande, 40.672 euro voor een alleenstaande met een handicap en 55.464 euro voor alle anderen vermeerderd met 3.693 euro per persoon ten laste.

Inwoners van de gemeente Wijnegem krijgen voorrang. De inschrijvingen gebeuren in het kantoor van De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 in Berchem, tel. 03 320 29 70, www.deidealewoning.be


Webtools Eandis voortaan op ťťn handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer


Laatste nieuws uit uw gemeente!

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Indien je dak goed geïsoleerd is, is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer ...

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem