• NIEUWS

De Muggelei wordt 'geknipt' 

De overlast van de vele wegenwerken in Antwerpen en de districten voelen we sterk in Wijnegem.

In overleg met het district Deurne zochten we naar een haalbare oplossing voor de overlast in de Muggelei. De straat gedeeltelijk afsluiten voor doorgaand verkeer bleek de beste oplossing.

De Muggelei zal worden afgesloten met paaltjes na de laatste woning en aan de kant van Deurne, aan het begin van de straat. Zo wordt de straat doodlopend voor automobilisten komende van Wijnegem maar blijft ze toegankelijk voor zachte weggebruikers. Via Deurne is de Muggelei enkel toegankelijk voor zachte weggebruikers.

Deze maatregel gaat in op 1 maart 2017.


Wommelgemcentrum onderbroken 

Op maandag 6 maart starten (behoudens onvoorziene omstandigheden) in Wommelgem de wegenwerken in de Torenstraat en een deel van de Wijnegemsteenweg. De rijbaan en de voetpaden worden onder handen genomen. Het einde van de werken is voorzien tegen september 2017. Tijdens deze werken zullen de Torenstraat en de Wijnegemsteenweg opnieuw worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lees meer.


Vanaf 4 maart Turnhoutsepoort afgesloten 

Op maandag 27 februari start de heraanleg van de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan. Vanaf 4 maart wordt daarom de Turnhoutsepoort afgesloten. De werken lopen tot eind 2017.

De Turnhoutsebaan (N12) buiten de Singel wordt tijdens de hele duur van de werken afgesloten voor verkeer tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof. Enkel bussen van De Lijn kunnen nog beurtelings passeren in beide richtingen. Tram 10 zal ook een omleiding volgen. Fietsers en voetgangers hebben steeds vrije doorgang.

Lees meer.


Eerste revisie Masterplan De Werve Hoef op gemeenteraad 

Op de gemeenteraad van 20 februari werd de eerste revisie van het Masterplan voor De Werve Hoef van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning toegelicht aan de gemeenteraadsleden. In dit project aan de Merksemsebaan  lees meer


Vogelgriepvirus 

Omdat er in Lebbeke vogelgriep is vastgesteld, wordt er vanaf 2 februari om 12.00 uur 's middags een algemene afschermplicht voor alle particulier en professioneel gehouden pluimvee opgelegd. Dit geldt ook voor loopvogels.

Daarnaast geldt een verzamelverbod voor pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels. Markten van pluimvee en/of andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.

Ophokplicht

De ophokregeling van alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels is verplicht voor alle hobby- en professionele pluimveehouders. De ophokregeling is bedoeld om contact met wilde vogels die de ziekte kunnen verspreiden, te vermijden. 

Ophokken of afschermen betekent dat de dieren nog steeds buiten gehouden of gelaten kunnen worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.

Lees meer.


Toch nog even wachten op de omgevingsvergunning 

Ons bestuur besliste noodgedwongen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017 maar vanaf 1 juni 2017 te implementeren. Vele gemeenten vragen uitstel omdat de softwareleveranciers niet tijdig klaar zijn.   

Tijdelijk moeten we dus verder de procedures volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die golden voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat:
◾de aanvraag voor de bouw van een woning zal moeten behandelen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
◾de aanvraag voor een klasse 2-inrichting zal moeten behandelen volgens het milieuvergunningendecreet (maar de verleende vergunningen moeten dan wel van onbepaalde duur zijn).

Een project voor stedenbouwkundige handelingen van een publiekrechtelijk rechtspersoon moeten naar Vlaanderen doorsturen. Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volgt deze aanvraag immers de bijzondere procedure.

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 alleszins digitaal worden ingediend.


Werken Marktplein 

De heraanleg van het Marktplein staat al verschillende jaren op de agenda. En nu is het dan zo ver. Na het plaatsen van de signalisatie en de verkeerslichten aan de Molendreef, startten op 26 januari 2017 de werken effectief. Eerst is de Pastorijlaan aan de beurt, daarna volgt het Marktplein. De werken nemen ongeveer een jaar in beslag.

Lees meer


Info Wijnegem januari - februari 2017 

Hier lees je de nieuwste editie van ons gemeentelijk informatieblad.


Werken Turnhoutsebaan (N12) Schilde: fase 2 start maandag 23 januari  

Raadpleeg hier de digitale nieuwbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde.

Fase 1 van de werken is afgerond.
Maandag 23 januari wordt - indien de weersomstandigheden het toelaten - gestart met fase 2.


Heraanleg Bisschoppenhoflaan in Deurne start op 6 maart  

Op maandag 6 maart 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) wordt het wegdek in de richting van Antwerpen volledig
vernieuwd. AWV zal de oude betonplaten vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt.
Er komt ook een nieuw fietspad in asfalt. Het wordt dus aangenamer rijden en fietsen
langs de Bisschoppenhoflaan. De werken duren tot het einde van dit jaar en zullen tijdelijk hinder veroorzaken.

Lees meer


Diftar voor GFT+ 

Meer info over diftar voor GFT+ vind je hier.


Warmtefoto van je dak 

De nieuwe thermografische kaart toont hoe goed je dak is geïsoleerd.

De thermografische luchtopnamen werden genomen tijdens de koude winternachten van 16 op 17 februari, van 24 op 25 februari en van 29 februari op 1 maart 2016.

De gegevens werden verwerkt tot een thermografishe kaart. Aan de hand van die kaart krijg je een indicatie van de kwaliteit van de isolatie van je dak.

Klik hier om jouw dak te bekijken.

Voor meer info kan je ook terecht bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis.


Belegde gelden Optima 

Gisteren stuurde het gemeentebestuur een persbericht rond aangaande geld dat belegd was bij Optima Bank en dat de gemeente nu dreigt te verliezen omwille van het faillissement. 

Vanaf dag 1 heeft het gemeentebestuur de volgende acties ondernomen:

  • De advocaat van de gemeente is aangesteld om de schuldvordering binnen het failissement in te dienen.
  • Tijdens een commissievergadering werden de gemeenteraadsleden bevoegd voor financiën op de hoogte gebracht. Zij werden ook de voorbije maanden verder geïnformeerd over de stand van zaken.
  • Het juristenkantoor Baker & McKenzie, gespecialiseerd in het bank - en financiewezen, is onder de arm genomen. Het kantoor bekijkt samen met meester Coen alle mogelijke pistes om het geld te recupereren en zet ook de nodige stappen.
  • Via de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG werden andere lokale besturen gezocht om samen de belangen van de gemeenten in dit dossier te behartigen. Lokale besturen zijn immers niet beschermd in een faillissement zoals particulieren beschermd zijn door het Garantiefonds.  

Het gemeentebestuur wil benadrukken dat de dagelijkse werking van de gemeente niet in het gedrang komt. Ook zullen de geplande investeringen doorgaan. Maar naar de toekomst toe zal er via overleg met de gemeenteraad en met andere betrokken instanties moeten bekeken worden waar het gemeentebestuur wel op een veilige manier haar spaargeld kan plaatsen. 

Een uitgebreide communicatie vind je een van de dagen in je brievenbus. Maar hier kan je alvast het integrale persbericht lezen.


Containerpark regio Zuid breidt uit! 

Het containerpark van Ranst sluit vanaf 1 juli aan bij ‘regio zuid’ van Igean. Vanaf dan omvat de regio 9 containerparken!

Dat wil zeggen dat je voortaan als inwoner van Wijnegem, naast de containerparken van Wommelgem, Mortsel, Hove, Boechout, Lint, Aartselaar, Kontich en Rumst, ook terecht kan in het containerpark van Ranst.

Meer informatie vind je vanaf 1 juli op de website van Igean www.igean.be.


Stedenbouwkundige beleidslijn 

Wil je meer weten over de visie van het gemeentebestuur over bouwen? Dat kom je te weten in de nieuwe stedenbouwkundige beleidslijn die het college begin dit jaar goedkeurde.

Lees meer.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer


Het Wooninfopunt 

Heb je vragen over wonen?
Denk je aan een premie voor de renovatie of aanpassing van je woning? Zoek je een sociale lening of een sociale huurwoning? Wens je informatie over huren of verhuren? Twijfel je of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen?

Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar informatie rond wonen. Het nieuwe Wooninfopunt in Wijnegem is een balie waar iedereen gratis advies kan vragen op maat van zijn situatie.

Elke woensdagvoormiddag kan je met al je vragen terecht bij het Wooninfopunt in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening.

lees meer


Nieuw gemeentelijk politiereglement 

Sinds 1 september 2015 is het nieuwe gemeentelijk politiereglement in voege. Dit reglement beschrijft de basisafspraken die we met z’n allen maken om een aangename leefomgeving voor iedereen te verzekeren.

lees meer


Brug en sluizencomplex 


Brandweer - animatiefilmpjes 

De brandweer lanceerde 14 nieuwe animatiefilmpjes op het Youtube-kanaal van Hulpverleningszone Antwerpen 1 (brandweer Antwerpen).

Op deze manier wil de brandweer de mensen op een toegankelijke wijze informeren over verschillende aspecten van brandveilig leven en/of beter informeren over een aantal zaken die opgelegd worden bij wettelijke preventie.Deze week in uw gemeente!

21 SEP

De Vrijetijdsgids kan je hier bekijken. Door het document bladeren doe je op één van volgende manieren:

Je kan vooraan in deze brochure op pagina 1 de inhoudsopgave bekijken. Klik op één van de items en je komt automatisch terecht op het item ...

 

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem