Tijdelijk ťťnrichtingsverkeer in de Stokerijstraat  

Door werkzaamheden wordt de Stokerijstraat gedurende één week enkelrichting gemaakt. Wegverkeer dat vanuit de Turnhoutsebaan richting de Stokerijstraat rijdt, kan doorrijden. De werken starten 24 augustus.

Wegverkeer vanuit de Eenhoornstraat (zuiden) wordt omgeleid vanaf de Oelegemsteenweg. Deze omleiding loopt via de Wijnegemsteenweg, Wommelgemsteenweg en via de Eikenlaan, daar kom je opnieuw uit in de Turnhoutsbaan.

De werken lopen van maandag 24 augustus tot zaterdag 29 augustus.
Fietsers en voetgangers hebben doorgang en ook de handelaars blijven er bereikbaar.


Herinrichting zuidzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg start maandag 24 augustus 

Sinds begin augustus is het Agentschap Wegen en Verkeer aan zet op het kruispunt van de Merksemsebaan met de Deurnesteenweg. De afgelopen weken werden alvast twee tijdelijke doorsteken door de middenberm aangelegd. Ook verbreedden we het fietspad aan de noordzijde, en legden we een tijdelijke fietsoversteek aan ter hoogte van de Industrielaan. Op maandag 24 augustus starten de eigenlijke herinrichtingswerken. Tot eind dit jaar werken we aan de zuidelijke weghelft van de Merksemsebaan (rijstroken richting Wijnegem).

Verkeer vanaf 24 augustus aan noordzijde van Merksemsebaan

Vanaf maandag 24 augustus vernieuwt Wegen en Verkeer de bestaande rijstroken en het fietspad richting Wijnegem. Tegelijk bouwen we de eerste helft van het nieuwe kruispunt voor de Deurnesteenweg tussen de Quick en het Wokpaleis.
 
Met de werken wijzigt de situatie voor het verkeer. Tijdens deze fase verloopt alle verkeer aan de noordzijde van de Merksemsebaan.

 • Voetgangers en fietsers maken in beide richtingen gebruik van de stoep en het aangepaste fietspad aan de noordzijde. Zij kunnen op 3 plaatsen de Merksemsebaan oversteken via een aangeduide oversteekplaats: ter hoogte van de Industrielaan en aan de kruispunten met de Deurnesteenweg en de Bijkhoevelaan.
   
 • Gemotoriseerd verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting. Auto’s en vrachtwagens richting Wijnegem worden via de doorsteken in de middenberm naar de andere weghelft geleid.
   
 • Bussen van De Lijn rijden eveneens in beide richtingen op de noordelijke weghelft van de N120. De haltes richting Antwerpen blijven bediend. De halte 'Wijnegem Hoogmolen Kruispunt' - richting Wijnegem - wordt vanaf 24 augustus tijdelijk niet bediend. Reizigers kunnen op- en afstappen aan de eerstvolgende halte aan Venhof (halte 'Wijnegem Gyproc'). Plan je reis op www.delijn.be.


 

Kruispunten maximaal bereikbaar

De afslagbewegingen van en naar de Deurnesteenweg en de Bijkhoevelaan blijven maximaal toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
 
Om de nieuwe weg aan te kunnen sluiten op de bestaande infrastructuur zullen deze zijstraten slechts gedurende een beperkte periode onderbroken zijn:

 • Deurnesteenweg-zuid: onderbroken gedurende maximaal 3 weken in de periode eind september – medio oktober.
 • Bijkhoevelaan: deze aansluiting wordt in twee helften aangepakt, zodat de straat steeds bereikbaar blijft voor in- en uitrijdend verkeer.

Noordzijde Merksemsebaan in 2021 aan de beurt

Als alles volgens planning verloopt, verhuizen de herinrichtingswerken na nieuwjaar naar de noordzijde van de weg – kant Hoogmolenbrug. Volgende nieuwsbrieven houden je verder op de hoogte over het verloop van de werken.
 

Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/wijnegem vind je altijd de meest recente informatie over het project.

Heb je nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan kan je terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren). 


Kruispunt Turnhoutsebaan - Houtlaan op de grens met Schilde: Aansluiting via de Turnhoutsebaan is de komende maanden afgesloten 

Omleiding wegenwerken Turnhoutsebaan Schilde Wijnegem

De werken starten vanaf dinsdag 3 augustus en zullen half september klaar zijn. Gedurende de hele loop van de werken is de Turnhoutsebaan afgesloten van de Houtlaan. Op de Houtlaan blijft er in beide richtingen steeds één rijstrook rechtdoor beschikbaar.

Het verkeer van en naar de Turnhoutsebaan wordt omgeleid via de 's Gravenwezelsteenweg. Voor fietsers worden veilige corridors en oversteken voorzien ter hoogte van de werfzone. Meer weten over deze werken.  


Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Er zijn heel wat wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem.
Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer.
(Routeplanner van De Lijn vind je hier.)

Werken aan de Hoogmolenbrug en Merksemsebaan: Vanaf 27 januari hinder op Merksemsebaan 

Duur:  januari 2020 t.e.m. december 2022 (Voorbereidende werken starten in het najaar van 2019) 

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de brug vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. Door de brug te verhogen kunnen ook vrachtschepen met grotere capaciteit veilig en vlot doorvaren. 

De brug schuift 250 meter op richting Antwerpen en zorgt voor:

 • Een rechtstreekse link met de Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan en de Metropoolstraat
 • Een hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
 • Een landschappelijke verbinding tussen beide oevers door een nieuwe Groene Corridor

Opgelet: Van januari 2020 tot en met juni 2021 zal er op de Merksemsebaan in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zijn.  

Maak je vaak gebruik van deze route? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Wegen en Verkeer om steeds de laatste stand van zaken in je mailbox te krijgen. 

>> Meer info over de werken aan de Merksemsebaan.   

 >> Meer info over de Hoogmolenbrug. 


Brug Wijnegemsteenweg blijft afgesloten 

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is beslist na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW.

De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om te loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.

Meer informatie vind je ook op de website van Wommelgem via deze link.
 

Jaagpad afgesloten ter hoogte van site Axel Vervoordt

Duur: 5 juli 2019 t.e.m. 31 augustus 2020

Nu de werken aan de site Blommaert (Stokerijstraat 25, Wijnegem) gestart zijn, maakt de bouwfirma gebruik van het jaagpad aan de zuidzijde van het Albertkanaal. Dit zijn geen openbare werken.

Opgelet: Omwille van de werkzaamheden zal het jaagpad vanaf oktober 2019 (ervoor is dit slechts sporadisch) afgesloten zijn tijdens de werkdagen. Van 7.00 u tot 16.30 u is er telkens een omleiding voorzien voor fietsers via de Stokerijstraat, Eenhoornstraat, Oelegemsteenweg. Doorstek naar het jaagpad kan aan de Eikenboom / drankenhandel Marcelis op de Keerbaan 46 in Ranst.

Buiten de werkuren is het jaagpad wel toegankelijk. Hulpdiensten zullen ten allen tijde worden doorgelaten.

>> Neem voor meer info over deze werken contact op met Mil Sysmans (Adviseur externe projecten) 03 288 216

Publicatiedatum : 2019-08-13 16:27:41

Naar een veiligere schoolomgeving 

Om van de schoolomgeving een veiligere en meer gezonde buurt te maken, werden enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd. 
Zo spreken we nu niet langer van fietsstraten maar van een heuse fietszone in Wijnegem. 

Lees hier alle veranderingen die werden doorgevoerd. 

Fietsstraten in Wijnegem 

Een Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Wijnegem is het ideale dorp om te fietsen. De afstanden zijn beperkt, de kern is compact. Naast de fietspaden en de fietssuggestiestroken willen we jou als fietser een nog betere positie geven in het verkeer. Daarom worden er in het centrum een aantal fietsstraten ingevoerd.

Waar in Wijnegem

De eerste straat in Wijnegem die een fietsstraat is geworden is de Pastorijlaan. Deze straat sluit perfect aan op verschillende fietsroutes.

Ook in de schoolomgeving worden fietsstraten geïnstalleerd :

 • Bergenstraat
 • Schoolstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)
 • Veldstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)

Wat is dat nu juist zo’n Fietsstraat:

Wie mag er rijden?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan.

Er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast.

Voorrang voor de fietser

Fietsers in de fietsstraat hebben steeds voorrang ook over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen.

Snelheid

Maximum 30 km/u, voor iedereen.

Verkeersborden en Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan de officiële verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Voordelen

In de fietsstraat is :

 • De fietser zichtbaarder in het straatbeeld;
 • Het is veiliger voor de fietser;
 • Wordt de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
 • Wordt de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

Hoffelijkheid in tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers