Verkeerswissel naar zuidelijke weghelft Merksemsebaan op maandag 18 januari 

Op de Merksemsebaan nemen we maandag 18 januari de eerste nieuwe infrastructuur in gebruik. De weghelft aan de zuidkant van de Merksemsebaan, tussen de gemeentegrens met Antwerpen en de Deurnesteenweg, is klaar. Het verkeer schuift op naar deze zijde van de weg en de werken starten aan de noordelijke weghelft (kant Colas en Euromat).
 

Eén rijstrook in elke richting op de Merksemsebaan
Alle bewegingen op het kruispunt met Deurnesteenweg zijn mogelijk

Op maandag 18 januari wijzigt de verkeerssituatie op de N120 Merksemsebaan. Je rijdt vanaf dan op de vernieuwde zuidelijke weghelft tussen de Deurnesteenweg en de grens met stad Antwerpen. Verkeer krijgt er tijdelijk een plaats op één rijstrook per richting terwijl we werken aan de noordelijke weghelft. Aan de andere zijde van het kruispunt (ten oosten van de Deurnesteenweg) werken we vermoedelijk nog tot april aan de zijde van Desco. Hier rijd je zolang nog aan de noordzijde voorbij de werfzone. 
 
Vanaf maandag 18 januari gelden volgende verkeersprincipes:


 

🚶🚲  Voetgangers en fietsers:

 • Je wandelt en fietst in beide richtingen aan één zijde van de weg: tussen gemeentegrens Antwerpen en Deurnesteenweg aan de zuidzijde, tussen de Deurnesteenweg en de Bijkhoevelaan aan de noordzijde.
 • Op het kruispunt met de Deurnesteenweg maak je de oversteek binnen de verkeerslichtenregeling.
 • Ook aan de Bijkhoevelaan en Industrielaan zijn er oversteekplaatsen met verkeerslichten.
 • Fietsers van en naar Deurne maken gebruik van het fietspad op het nieuwe deel van de Deurnesteenweg.

🚗  Gemotoriseerd verkeer:

 • Autobestuurders rijden nog steeds op één rijstrook in elke richting. Tussen gemeentegrens Antwerpen en de Deurnesteenweg rijd je op de nieuwe rijweg aan de zuidzijde, vanaf de Deurnesteenweg tot voorbij de Bijkhoevelaan rijd je aan de noordzijde.
 • Aan het kruispunt met de Deurnesteenweg maakt gemotoriseerd verkeer een S-beweging (chicane) van de ene weghelft naar de andere. Daarbij blijven alle verkeersbewegingen op het kruispunt wel mogelijk.
 • De Deurnesteenweg is dus weer volledig toegankelijk. Verkeer kan via het kruispunt naar Deurne of Schoten rijden.

🏠 🛒  Lokaal autoverkeer:

 • Lokaal verkeer kan de zuidelijke Deurnesteenweg bereiken op de gekende manier, zowel vanaf de Merksemsebaan als vanuit Deurne. Handelszaken Desco, Quick en de carwash zijn zo vlot bereikbaar.

Volgende verkeerswissel in voorjaar 2021

Vanaf volgende week werken we tussen de grens met Antwerpen en de Deurnesteenweg aan de noordzijde van de Merksemsebaan. Ook hier vernieuwen we de rijweg en leggen we een nieuw fietspad aan. Ter hoogte van het pas aangelegde tracé van de Deurnesteenweg vervolledigen we dit nieuwe kruispunt. Verkeer rijdt in de toekomst via dit kruispunt van en naar de nieuwe Hoogmolenbrug.
 
In de loop van het voorjaar voorzien we een volgende verkeerswissel. Dan is ook de overige weginfrastructuur aan de zuidzijde van de Merksemsebaan klaar (tot voorbij het kruispunt met de Bijkhoevelaan). Als alles volgens planning loopt, bevinden de werken zich in de loop van april over de volledige lengte van de projectzone aan de noordzijde van de weg. Alle verkeer rijdt dan op de nieuwe weginfrastructuur aan de zuidzijde.

Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/wijnegem vind je meer informatie over het project.


Wegenwerken in en rond Wijnegem 

Er zijn heel wat wegenwerken aan de gang in en om Wijnegem.
Hou hier rekening mee als je je reisweg plant en overweeg voor kortere afstanden ook de fiets of het openbaar vervoer.
(Routeplanner van De Lijn vind je hier.)

Werken aan de Hoogmolenbrug en Merksemsebaan: Vanaf 27 januari hinder op Merksemsebaan 

Duur:  januari 2020 t.e.m. december 2022 (Voorbereidende werken starten in het najaar van 2019) 

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de brug vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. Door de brug te verhogen kunnen ook vrachtschepen met grotere capaciteit veilig en vlot doorvaren. 

De brug schuift 250 meter op richting Antwerpen en zorgt voor:

 • Een rechtstreekse link met de Merksemsebaan – Bisschoppenhoflaan en de Metropoolstraat
 • Een hoogwaardige fietsverbinding tussen beide oevers
 • Een landschappelijke verbinding tussen beide oevers door een nieuwe Groene Corridor

Opgelet: Van januari 2020 tot en met juni 2021 zal er op de Merksemsebaan in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zijn.  

Maak je vaak gebruik van deze route? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Wegen en Verkeer om steeds de laatste stand van zaken in je mailbox te krijgen. 

>> Meer info over de werken aan de Merksemsebaan.   

 >> Meer info over de Hoogmolenbrug. 


Brug Wijnegemsteenweg blijft afgesloten 

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat is beslist na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW.

De brug wordt niet versneld afgebroken zodat voetgangers en fietsers de brug kunnen blijven gebruiken. Wel zullen er aan verhoogde frequentie grondige inspecties gebeuren om te loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 zal er een nieuwe brug over de E313 gebouwd worden.

Meer informatie vind je ook op de website van Wommelgem via deze link

Publicatiedatum : 2019-08-13 16:27:41

Naar een veiligere schoolomgeving 

Om van de schoolomgeving een veiligere en meer gezonde buurt te maken, werden enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd. 
Zo spreken we nu niet langer van fietsstraten maar van een heuse fietszone in Wijnegem. 

Lees hier alle veranderingen die werden doorgevoerd. 

Fietsstraten in Wijnegem 

Een Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Wijnegem is het ideale dorp om te fietsen. De afstanden zijn beperkt, de kern is compact. Naast de fietspaden en de fietssuggestiestroken willen we jou als fietser een nog betere positie geven in het verkeer. Daarom worden er in het centrum een aantal fietsstraten ingevoerd.

Waar in Wijnegem

De eerste straat in Wijnegem die een fietsstraat is geworden is de Pastorijlaan. Deze straat sluit perfect aan op verschillende fietsroutes.

Ook in de schoolomgeving worden fietsstraten geïnstalleerd :

 • Bergenstraat
 • Schoolstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)
 • Veldstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)

Wat is dat nu juist zo’n Fietsstraat:

Wie mag er rijden?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan.

Er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast.

Voorrang voor de fietser

Fietsers in de fietsstraat hebben steeds voorrang ook over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen.

Snelheid

Maximum 30 km/u, voor iedereen.

Verkeersborden en Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan de officiële verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Voordelen

In de fietsstraat is :

 • De fietser zichtbaarder in het straatbeeld;
 • Het is veiliger voor de fietser;
 • Wordt de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
 • Wordt de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

Hoffelijkheid in tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers