Vanaf maandag 5 februari starten laatste werken aan Bisschoppenhoflaan (N120) 

Vorig jaar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijweg en het fietspad van de Bisschoppenhoflaan (N120) tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) in de richting van Antwerpen. De afwerking van het nieuwe fietspad moest in december worden uitgesteld omwille van de winterse weersomstandigheden. Vanaf maandag 5 februari zal de aannemer het fietspad verder afwerken en wordt eveneens het voetpad volledig vernieuwd. De werken zullen ongeveer 7 weken duren. Eind maart moet alle hinder voorbij zijn. 
 

Afwerking fietspad en vernieuwing voetpad
Na het winterse oponthoud van december wil AWV de werken aan de Bisschoppenhoflaan zo snel mogelijk afronden, zodat fietsers weldra gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft echter vastgesteld dat het voetpad van de Bisschoppenhoflaan in zeer slechte staat verkeert na de werken van de afgelopen maanden door de nutsmaatschappijen. Een vernieuwing van het voetpad was oorspronkelijk niet voorzien, maar is onoverkomelijk willen voetgangers comfortabel en veilig doorgang hebben. AWV en de stad Antwerpen hebben daarom in samenspraak besloten om bijkomend te investeren in een vernieuwing van het voetpad.
 

Werken in drie fases
Doordat nu ook het voetpad wordt meegenomen, zullen de werken wat meer tijd in beslag nemen dan voorzien. De werken zijn opgedeeld in drie fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken en zullen in totaal ongeveer 7 weken duren.

  • Fase 1: vanaf de Oude Bosuilbaan tot de Santvoortbeeklaan
  • Fase 2: vanaf de Santvoortbeeklaan tot de Keesinglaan
  • Fase 3: vanaf de Keesinglaan tot de Merksemsesteenweg (Azijnbrug)

De werken starten op maandag 5 februari ter hoogte van de Oude Bosuilbaan en schuiven zo, fase per fase, op richting de Merksemsesteenweg. Eerst wordt telkens het voetpad vernieuwd. Na het vernieuwen van het voetpad wordt de toplaag van het fietspad aangebracht over de volledige lengte (1 dag). Tot slot vinden er nog kortstondige asfalteringswerken plaats op de kruispunten met de Santvoortbeeklaan en de Keesinglaan.
 

Lokale hinder voor bewoners/handelaars
Voor het gemotoriseerd verkeer op de Bisschoppenhoflaan is er tijdens deze laatste werken geen hinder meer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken aan het voetpad gebruik maken van het nieuwe fietspad (over de onderlaag) en de scheidingsstrook tussen het fietspad en de rijweg. Tijdens de afwerking van het fietspad (enkele dagen) worden fietsers, zoals tot nu toe het geval was, tijdelijk over het voetpad gestuurd

Voor bewoners en handelaars is lokale hinder tijdens enkele specifieke werkzaamheden aan het voetpad (bv. opbraak voetpad, aanbrengen fundering, aanwerken opritten) onvermijdelijk. Opritten zijn dan tijdelijk niet bereikbaar wanneer er voor een deur of oprit gewerkt wordt. De aannemer zal omwonenden en handelaars hiervan tijdig verwittigen. Ook zal de aannemer op een aantal plaatsen tijdelijke steenslag aanbrengen om opritten zoveel mogelijk toegankelijk te houden. 


Fietsstraten in Wijnegem 

Een Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Wijnegem is het ideale dorp om te fietsen. De afstanden zijn beperkt, de kern is compact. Naast de fietspaden en de fietssuggestiestroken willen we jou als fietser een nog betere positie geven in het verkeer. Daarom worden er in het centrum een aantal fietsstraten ingevoerd.

Waar in Wijnegem

De eerste straat in Wijnegem die een fietsstraat is geworden is de Pastorijlaan. Deze straat sluit perfect aan op verschillende fietsroutes.

Ook in de schoolomgeving worden fietsstraten geïnstalleerd :

  • Bergenstraat
  • Schoolstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)
  • Veldstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)

Wat is dat nu juist zo’n Fietsstraat:

Wie mag er rijden?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan.

Er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast.

Voorrang voor de fietser

Fietsers in de fietsstraat hebben steeds voorrang ook over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen.

Snelheid

Maximum 30 km/u, voor iedereen.

Verkeersborden en Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan de officiële verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Voordelen

In de fietsstraat is :

  • De fietser zichtbaarder in het straatbeeld;
  • Het is veiliger voor de fietser;
  • Wordt de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
  • Wordt de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

Hoffelijkheid in tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers

 

 View Parkeerterreinen in Wijnegem in a full screen map