Ingrijpende herstellingen Antwerpse ring (R1): zware verkeershinder in tweede week paasvakantie 

Op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne is een verzakking van het wegdek vastgesteld. Om verdere schade te vermijden en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen zijn herstellingen noodzakelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal daarom het doorlopend gewapend beton van de drie rechterrijstroken over een lengte van 15 meter volledig verwijderen en vernieuwen. De werken duren 6 dagen en 7 nachten en zullen, om de hinder te beperken, tijdens de tweede week van de paasvakantie uitgevoerd worden. In de weken voor de herstellingen zullen er ’s nachts wel al enkele voorbereidende werken uitgevoerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten zware verkeershinder en raden aan om de Antwerpse ring tijdens de tweede week van de paasvakantie zoveel mogelijk te mijden.
 

Schadebeeld en oorzaken
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een verzakking in het wegdek van de Antwerpse ring ter hoogte van de afrit Deurne (nr. 2) vastgesteld. Deze verzakking situeert zich over de volledige breedte van de Antwerpse ring in beide rijrichtingen. De schade is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan boringen die, in het kader van de voorbereiding van de Oosterweelverbinding, op die locatie plaats vonden dwars onder de ring. De beweging die deze boringen in de ondergrond hebben veroorzaakt heeft de grond vermoedelijk tijdelijk onstabiel gemaakt en dit schadebeeld veroorzaakt. Om verdere schade te voorkomen en de veiligheid te garanderen moet het wegdek hersteld worden. 

Diepgaande herstelling
De herstelling die het agentschap uitvoert situeert zich op de drie rechtse rijstroken van de ring richting Nederland, namelijk de afrit naar Deurne en de rechterrijstrook van de ring. Daar is het wegdek er het slechtst aan toe. Op de overige rijstroken zien we ook een licht niveauverschil maar is de situatie aanvaardbaar.
Gezien het schadebeeld volstaan lokale, oppervlakkige herstellingen niet maar moet het agentschap de zwaarst beschadigde zone volledig verwijderen en vernieuwen. Concreet zal een strook wegdek van 15 lang en 11 meter breed verwijderd en vernieuwd worden. Dat betekent dat het doorlopend gewapend beton tot op de fundering, een diepte van ongeveer 25 cm, wordt opgebroken waarna er nieuwe wapening wordt aangebracht en beton wordt gestort.  
Na de werken zal AWV de situatie blijven monitoren om te zien of het gewenste resultaat bereikt is en of ook de toestand van de overige rijstroken aanvaardbaar blijft dan wel ingrepen vereist.

Zes dagen zware hinder
De werken starten op maandagavond 9 april en zullen afgerond worden in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april
Om de werken veilig te kunnen uitvoeren zullen vier rijstroken van de ring in de richting van Nederland ingenomen worden (drie voor de herstelling en één veiligheidsstrook).
 • Om de hinder te spreiden zal het verkeer richting Nederland via een doorsteek in de middenberm twee extra rijstroken krijgen op de binnenring. Het verkeer op de ring richting Nederland heeft vier rijstroken ter beschikking waarvan één is voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. Het verkeer richting Gent heeft nog drie rijstroken ter beschikking.
 • De afrit en de oprit Deurne worden afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden via de op- en afrit Merksem.
 • De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.

In de weken voorafgaand aan de werken zal 's nachts een tijdelijke doorsteek gemaakt worden. De hinder hierdoor zal beperkt zijn.

Maatregelen voor minder hinder
Het Agentschap Wegen en Verkeer is zich zeer bewust van de zware hinder die deze werken zullen veroorzaken en neemt alle mogelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden de werken gepland in de verkeersluwere periode van de paasvakantie. Verder worden verschillende rijstroken tegelijk aangepakt om zo de periode van de herstelling

zo kort mogelijk te houden. Ook zal er dag en nacht gewerkt worden om de herstelling zo snel mogelijk af te ronden. Om weggebruikers te waarschuwen zullen de dynamische borden boven de snelweg al op de knooppunten in Lummen en Gent weggebruikers aanraden alternatieve routes te kiezen. Tot slot zal de lichtenregeling op de op- en afrit van Merksem aangepast worden om het toegenomen verkeer vlotter te laten afwikkelen.

De werken zelf zullen ongeveer drie dagen in beslag nemen. De overige dagen zijn noodzakelijk om het beton voldoende te laten uitharden. Ondanks het feit dat er dan geen activiteit te zien is op de werf is deze periode absoluut noodzakelijk voor een goed en duurzaam resultaat.

Vermijd de omgeving
Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Verkeerscentrum waarschuwen voor zware hinder op de Antwerpse ring en op de E313 richting Antwerpen en raden bestuurders sterk aan deze locatie tijdens de tweede week van de paasvakantie te mijden. Doorgaand verkeer van oost naar west en omgekeerd rijdt beter via Brussel. Verkeer van en naar Nederland kiest beter de tolweg via de R2 en de Liefkenshoektunnel.

Wie in de tweede week van de paasvakantie naar Antwerpen komt, kan dat beter doen met het openbaar vervoer. Slimme manieren om Antwerpen te bereiken zijn te vinden op www.slimnaarantwerpen.be. Wie zich toch verplaatst met de wagen doet er goed aan zich voor vertrek te informeren over de verkeerssituatie via www.verkeerscentrum.be.  


Vanaf maandag 5 februari starten laatste werken aan Bisschoppenhoflaan (N120) 

Vorig jaar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijweg en het fietspad van de Bisschoppenhoflaan (N120) tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) in de richting van Antwerpen. De afwerking van het nieuwe fietspad moest in december worden uitgesteld omwille van de winterse weersomstandigheden. Vanaf maandag 5 februari zal de aannemer het fietspad verder afwerken en wordt eveneens het voetpad volledig vernieuwd. De werken zullen ongeveer 7 weken duren. Eind maart moet alle hinder voorbij zijn. 
 

Afwerking fietspad en vernieuwing voetpad
Na het winterse oponthoud van december wil AWV de werken aan de Bisschoppenhoflaan zo snel mogelijk afronden, zodat fietsers weldra gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft echter vastgesteld dat het voetpad van de Bisschoppenhoflaan in zeer slechte staat verkeert na de werken van de afgelopen maanden door de nutsmaatschappijen. Een vernieuwing van het voetpad was oorspronkelijk niet voorzien, maar is onoverkomelijk willen voetgangers comfortabel en veilig doorgang hebben. AWV en de stad Antwerpen hebben daarom in samenspraak besloten om bijkomend te investeren in een vernieuwing van het voetpad.
 

Werken in drie fases
Doordat nu ook het voetpad wordt meegenomen, zullen de werken wat meer tijd in beslag nemen dan voorzien. De werken zijn opgedeeld in drie fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken en zullen in totaal ongeveer 7 weken duren.

 • Fase 1: vanaf de Oude Bosuilbaan tot de Santvoortbeeklaan
 • Fase 2: vanaf de Santvoortbeeklaan tot de Keesinglaan
 • Fase 3: vanaf de Keesinglaan tot de Merksemsesteenweg (Azijnbrug)

De werken starten op maandag 5 februari ter hoogte van de Oude Bosuilbaan en schuiven zo, fase per fase, op richting de Merksemsesteenweg. Eerst wordt telkens het voetpad vernieuwd. Na het vernieuwen van het voetpad wordt de toplaag van het fietspad aangebracht over de volledige lengte (1 dag). Tot slot vinden er nog kortstondige asfalteringswerken plaats op de kruispunten met de Santvoortbeeklaan en de Keesinglaan.
 

Lokale hinder voor bewoners/handelaars
Voor het gemotoriseerd verkeer op de Bisschoppenhoflaan is er tijdens deze laatste werken geen hinder meer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken aan het voetpad gebruik maken van het nieuwe fietspad (over de onderlaag) en de scheidingsstrook tussen het fietspad en de rijweg. Tijdens de afwerking van het fietspad (enkele dagen) worden fietsers, zoals tot nu toe het geval was, tijdelijk over het voetpad gestuurd

Voor bewoners en handelaars is lokale hinder tijdens enkele specifieke werkzaamheden aan het voetpad (bv. opbraak voetpad, aanbrengen fundering, aanwerken opritten) onvermijdelijk. Opritten zijn dan tijdelijk niet bereikbaar wanneer er voor een deur of oprit gewerkt wordt. De aannemer zal omwonenden en handelaars hiervan tijdig verwittigen. Ook zal de aannemer op een aantal plaatsen tijdelijke steenslag aanbrengen om opritten zoveel mogelijk toegankelijk te houden. 


Fietsstraten in Wijnegem 

Een Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Wijnegem is het ideale dorp om te fietsen. De afstanden zijn beperkt, de kern is compact. Naast de fietspaden en de fietssuggestiestroken willen we jou als fietser een nog betere positie geven in het verkeer. Daarom worden er in het centrum een aantal fietsstraten ingevoerd.

Waar in Wijnegem

De eerste straat in Wijnegem die een fietsstraat is geworden is de Pastorijlaan. Deze straat sluit perfect aan op verschillende fietsroutes.

Ook in de schoolomgeving worden fietsstraten geïnstalleerd :

 • Bergenstraat
 • Schoolstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)
 • Veldstraat (tussen de Bergenstraat en de Lange Kruisweg)

Wat is dat nu juist zo’n Fietsstraat:

Wie mag er rijden?

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan.

Er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De fietser heeft steeds voorrang, de auto is te gast.

Voorrang voor de fietser

Fietsers in de fietsstraat hebben steeds voorrang ook over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.

Auto's mogen niet inhalen

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen.

Snelheid

Maximum 30 km/u, voor iedereen.

Verkeersborden en Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan de officiële verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Voordelen

In de fietsstraat is :

 • De fietser zichtbaarder in het straatbeeld;
 • Het is veiliger voor de fietser;
 • Wordt de fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
 • Wordt de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet?

De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden.

Hoffelijkheid in tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers

 

 View Parkeerterreinen in Wijnegem in a full screen map