Inbraakpreventie 

In België behoort inbraak tot de drie belangrijkste criminaliteitsvormen.

Voor het slachtoffer betekent inbraak een catastrofe die niet alleen in financiële termen kan worden uitgedrukt. In geval van inbraak moet er immers een grote emotionele prijs betaald worden. Slachtoffers van inbraak hebben vaak veel moeilijkheden om de schok te boven te komen en het trauma kan verschillende maanden duren. Veel van onze medeburgers beschouwen inbraak als een "zeer ernstig misdrijf" en dus als één van de meest traumatiserende criminaliteitsvormen.

In de meeste gevallen zou de inbraak echter kunnen vermeden worden. Veel woningen zijn immers weinig of niet beschermd tegen deze vorm van criminaliteit. Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de risico's aanzienlijk worden verminderd.

Advies op maat 

Wens je een advies op maat van je woning, dan kan de preventieambtenaar je woning komen bekijken en een vrijblijvend, neutraal en gratis advies geven. 

Vul je gegevens hier in, en dan neemt de preventieambtenaar contact op om een afspraak te maken.

Aanvraag afwezigheidstoezicht van de woning door politie 

Vertrekt u met vakantie, staat u voor een opname in het ziekenhuis, bent u voor een langere tijd weg van huis? Dan kunt u bij de politie gratis afwezigheidstoezicht aanvragen 

 

Wat is afwezigheidstoezicht

  • De politie controleert op onregelmatige tijdstippen uw woning aan de buitenzijde. De patrouille let op mogelijke sporen van inbraak, niet- afgesloten ramen en deuren, enzovoort.
  • Na elke controle steekt de politie een controlekaartje met datum, uur en eventuele opmerkingen in de bus.
  • Is de woning door de aard (bijv. appartement) of ligging ontoegankelijk voor controlerondes, dan beperkt de politie het toezicht tot regelmatige straatpatrouilles.
  • Ook buiten de schoolvakanties en voor andere afwezigheden kunt u beroep doen op het toezicht (dus: het hele jaar door).
  • Verwittig zeker de politie in geval van vervroegde thuiskomst. Dan kan zij het toezicht stopzetten. 
  • Lees voor uw vertrek nog volgende nuttige tips.

Wat Is een BIN ? 

 

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de burgers en de politiediensten binnen een bepaalde omgeving, met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan.

Een Bin heeft als doel om het veiligheidsgevoel te verhogen, de samenwerking in de buurt  en met de politie te versterken en om criminaliteit te voorkomen door de meldingsbereidheid te verhogen.

100 paar ogen hebben meer gezien….

Wenst u meer informatie of wil u zich graag mee inzetten, neem dan contact op met Elke Decock, Preventieambtenaar, preventie@wijnegem.be , 03 288 21 18