De preventiedienst 

Om de veiligheid en de leefbaarheid van Wijnegem te behouden ontwikkelt de preventiedienst projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen. Het doel is te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van criminaliteit of overlast én om het veiligheidgevoel te vergroten.


Wijnegem ontvangt financiële steun van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken door middel van subsidies voor het Strategisch Veiligheids- en preventieplan (SVPP). Dit plan werd opgesteld na de opmaak van een Lokale Veiligheidsdiagnostiek (LVD) die de knelpunten van de gemeente aan het licht bracht.
De preventieambtenaar staat in voor voorbereiding, uitvoering en opvolging van het volledige veiligheids- en preventieplan.

 

Hier vindt u gemeenteraadsbeslissing van 20.04.2020 betreffende het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 - Verlenging en voortgangsrapport.

   
Preventiedienst Secretariaat
Elke Decock
preventie@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 18 Fax: 03 288 21 29
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem