Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer 

Signalisatie op de openbare weg mag niet zomaar geplaatst worden. Voor bepaalde signalisatie is er een aanvullend reglement nodig (zoals voorgeschreven in de wetgeving), waarin verduidelijkt wordt waarom een bepaalde signalisatie geplaatst wordt.

Een aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer, kortweg 'Aanvullend reglement wegverkeer' regelt de specifieke voorschriften op de openbare wegen.

De bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op alle wegen die zich op het grondgebied van de gemeente Wijnegem bevinden, werd bij het 23 april 2019 toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Hier vindt u een overzicht van de beslissingen met betrekking tot het wegverkeer vanaf 1 januari 2013 :

DATUM

BESLISSING

15.04.2013        Turnhoutsebaan

18.05.2013        Wommelgemsteenweg

19.05.2014        Frans Van Schevensteenstraat - Bijlweg

24.06.2014        Frans Van Schevensteenstraat

18.12.2014        Brouwerslaan

02.04.2015        Pastorijlaan

28.05.2015        Wommelgemsteenweg

30.07.2015        Site OCMW - Koolsveldlaan

20.08.2015        Frans Van Schevensteenstraat

15.10.2015        Schoolstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

29.10.2015        Sint-Sebastiaansplaats

10.12.2015        Karel Verbistpad

14.01.2016        Schoolstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

03.03.2016        Kanaalstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

19.05.2016        Weydveldstraat   ---- opgeheven op 31/08/2017

30.06.2016        Veldstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

30.06.2016        Het Sas

29.09.2016        Schoolstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

08.12.2006        Veldstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

26.01.2017        Houtlaan 

02.02.2017        Schoolstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

02.02.2017        Bergenstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

02.02.2017        Merksemsebaan ---- opgeheven op 30/04/2020

02.02.2017        Muggelei

13.04.2017   Wommelgemsteenweg

27.04.2017   Wommelgemsteenweg-Brouwerslaan - Koolsveldlaan  (tijdelijk)

04.05.2017    Kanaalstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

13.09.2017    Veldstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

13.09.2017    Schoolstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

13.09.2017   Bergenstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

30.11.2017   Schoolstraat (opheffing)

15.11.2018   Voetbalstraat 

13.12.2018   Schoolstraat ---- opgeheven op 30/04/2020

13.12.2018   Dorenboslaan

21.02.2019   Afbakening gebiedsdekkende maatregelen

18.04.2019 Oud strijderslaan

18.04.2019  Henri Savenierslaan ---- opgeheven op 30/04/2020

18.04.2019  Lindelei ---- opgeheven op 30/04/2020

18.04.2019 Kasteellei ---- opgeheven op 30/04/2020

23.04.2019   Delegatiebesluit aanvullende reglementen

23.04.2019  Bekrachtiging gebiedsdekkende maatregelen

08.08.2019    Pastorijlaan

14.11.2019     Marktplein

14.11.2019     Hippolyte Meeusstraat

05.03.2020     Wommelgemsteenweg

05.03.2020     Fortveldstraat

30.04.2020     Lange Kruisweg

30.04.2020     Lindelei

30.04.2020     Bergenstraat

30.04.2020     Broekstraat

30.04.2020     Henri Savenierslaan

30.04.2020     Kanaalstraat

30.04.2020     Kasteellei

30.04.2020     Kerkhofstraat

30.04.2020     Kosterijstraat

30.04.2020     Kraaidijk

30.04.2020     Merksemsebaan

30.04.2020     Molendreef

30.04.2020     Oud Gasthuisstraat

30.04.2020     Oud Strijderslaan

30.04.2020     Plein Lange Kruisweg - Vaartdijk - Schoolstraat

30.04.2020     Schoolstraat 

30.04.2020     Vaartdijk

30.04.2020     Veldstraat

01.10.2020     Oude Turnhoutsebaan

22.10.2020     Voetbalstraat

22.10.2020     Tijdelijke politieverordening - gebiedsdekkende maatregelen

22.10.2020     Ruggeveldstraat

22.10.2020     Schoolstraat

03.12.2020     J.B. Pittoorstraat  - publicatiedatum 17.12.2020

17.12.2020     Lindelei  - publicatiedatum 07.01.2021

17.12.2020     Beukenlaan - publicatiedatum 07.01.2021

17.12.2020      Stokerijstraat - publicatiedatum 07.01.2021

17.12.2020     Zandstraat - publicatiedatum 07.01.2021

17.12.2020     tijdelijke politieverordening gebiedsdekkende maatregelen - publicatiedatum 07.01.2021

22.12.2020     Merksemsebaan - publicatiedatum 07.01.2021

22.12.2020     Fortveldstraat - publicatiedatum 07.01.2021

22.12.2020     Kerkhofstraat - publicatiedatum 07.01.2021

14.01.2021      Weydveldstraat - publicatiedatum 15.01.2021