Wijnegem start met Pamperbank  

Sinds half januari vind je in Wijnegem op enkele plaatsen inzamelboxen voor ongebruikte wegwerpluiers. 

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Daarom zamelt het lokaal bestuur Wijnegem luiers in. Deze ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd per maat en in het Sociaal Huis in pakketjes van 25 stuks verkocht voor 1 euro aan gezinnen die de luiers echt nodig hebben.

Inzamelpunten

Heel wat gezinnen hebben vaak een overschot aan wegwerpluiers. Kinderen groeien er immers snel uit, hebben regelmatig een grotere maat nodig, of worden zindelijk. Vanaf nu kunnen overschotten gedeponeerd worden in de inzamelboxen. Deze boxen vind je terug aan het onthaal van het gemeentehuis, het sociaal huis en in ’t Gasthuis.

Pamperbank Wijnegem

Het lokaal bestuur sluit voor de opstart van de Wijnegemse Pamperbank aan bij de bestaande organisatie Pamperbank en voorziet voor dit eerste jaar een bijkomend budget om in de eerste fase, wanneer er nog onvoldoende luiers van bepaalde maten worden opgehaald, eventueel nog bijkomend luiers aan te kopen. We hopen echter dat dit project op termijn kan draaien op basis van de inzamelingen. 

Meer weten? Bel het sociaal huis op het nummer03 288 20 60. 


Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de coronacrisis 

Voor iedereen die gevolgen ervaart van de Covid-19 crisis en die, na een individuele analyse van het OCMW, erkend wordt als behoeftig.

Het OCMW kan een financiële steun verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven niet meer kunnen betalen omwille van de coronacrisis. Financiële tussenkomsten kunnen gegeven worden op verschillende domeinen, o.a. huisvesting, energie, gezondheid,….

Voor meer inlichtingen betreffende deze financiële hulp kan je terecht tijdens de spreekuren van de dienst welzijn van het OCMW van Wijnegem of na afspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding om de brochure te bekijken.