Persbericht 23/03/2018 - Woonzorggroep Voorkempen is een feit. Eerste Algemene vergadering woensdag 28/03/2018 om 21 u in Schoten  

OCMW Schoten en OCMW Wijnegem richten een nieuwe OCMW-vereniging “Woonzorggroep Voorkempen” op. 

In deze vereniging krijgen Woonzorgcentrum Rustenborg, Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt en dagverzorgingscentrum ‘t Dorp een plaats. Beide besturen zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om zich te wapenen tegen de veranderende markt van wonen en zorg. Op deze manier wordt de toekomst van de woonzorgcentra verzekerd, met oog voor de kwaliteit van zorg voor de bewoners en werkzekerheid voor de medewerkers. Het is een bewuste keuze om als openbare besturen zorg aan te bieden. 

In november 2017 werden de officiële beslissingen genomen. De aanvraag om een vereniging op te richten werd ingediend. Op woensdag 21/03/2018 besliste de minister van binnenlands bestuur positief over deze aanvraag. De publiek rechtelijke vereniging Woonzorggroep Voorkempen is een feit.

De eerste algemene vergadering gaat door woensdag 28/03/2018 om 21 u op de maatschappelijke zetel van de vereniging, Verbertstraat 25, 2900 Schoten (vergaderzalen van het woon- en zorgcentrum Verbert – verrijdt). Na de algemene vergadering staan de OCMW-voorzitter van Schoten Katrijn Van Osta en OCMWvoorzitter van Wijnegem Nadine Wouters u graag te woord.

Op donderdag 29/03/2018 en vrijdag 30/03/2018 worden er informatiemomenten georganiseerd voor het personeel. 

De eerste algemene vergadering is het officiële startschot om de operationele werking van Woonzorggroep Voorkempen op de rails te hebben. 

Contact:  
OCMW-voorzitter Schoten Katrijn Van Osta 0496 99 31 53
OCMW-voorzitter Wijnegem Nadine Wouters 0472 47 56 33

O.C.M.W. 

Met de wet van 8 juli 1976 werd in elke gemeente een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn opgericht.

Het OCMW is een openbare dienst.

Het OCMW heeft tot taak om in de gemeente de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren, zodat iedereen, ongeacht zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, in de mogelijkheid wordt gesteld een menswaardig leven te leiden.

Alle inwoners van Wijnegem kunnen een beroep doen op het OCMW en bij de Sociale Dienst informatie of hulp vragen.

Alle informatie over het OCMW vindt u op http://www.ocmwwijnegem.be

Mini Sociale Kaart 

De mini sociale kaart van Wijnegem geeft een overzicht van de verschillende diensten in Wijnegem.
Alle professionele dienstverlening komt aan bod, van een tandarts, een advocaat tot een gemeentelijke dienst.

Ben je op zoek naar contactgegevens, een adres of openingsuren surf dan naar www.socialekaartwijnegem.be.

Woonzorgcentrum Rustenborg en De Meidoorn 

De Meidoorn
Woonzorgcentrum Rustenborg