O.C.M.W. 

Met de wet van 8 juli 1976 werd in elke gemeente een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn opgericht.

Het OCMW is een openbare dienst.

Het OCMW heeft tot taak om in de gemeente de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren, zodat iedereen, ongeacht zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, in de mogelijkheid wordt gesteld een menswaardig leven te leiden.

Alle inwoners van Wijnegem kunnen een beroep doen op het OCMW en bij de Sociale Dienst informatie of hulp vragen.

Alle informatie over het OCMW vindt u op http://www.ocmwwijnegem.be

Mini Sociale Kaart 

De mini sociale kaart van Wijnegem geeft een overzicht van de verschillende diensten in Wijnegem.
Alle professionele dienstverlening komt aan bod, van een tandarts, een advocaat tot een gemeentelijke dienst.

Ben je op zoek naar contactgegevens, een adres of openingsuren surf dan naar www.socialekaartwijnegem.be.

Woonzorgcentrum Rustenborg en De Meidoorn 

De Meidoorn
Woonzorgcentrum Rustenborg