Woonzorggroep Voorkempen: Wijnegem en Schoten pionier in zorg 

OCMW Schoten en OCMW Wijnegem willen een nieuwe OCMW-vereniging “Woonzorggroep Voorkempen” oprichten. In deze vereniging krijgen Woonzorgcentrum Rustenborg, Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt en dagverzorgingscentrum ‘t Dorp een plaats.

In het voorjaar van 2017 deed OCMW Schoten een oproep naar mogelijke partners om in de toekomst samen te werken. Er waren 4 geïnteresseerden partijen, waaronder OCMW Wijnegem.

Op 5 juli 2017 besliste OCMW Schoten om gesprekken op te starten met OCMW Wijnegem als toekomstige partner. Schoten ziet in Wijnegem een waardevolle partner om op korte termijn samen te werken. Nadien werden de onderhandelingen opgestart.

Beide besturen zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om zich te wapenen tegen de veranderende markt van wonen en zorg. Op deze manier wordt de toekomst van de woonzorgcentra verzekerd, met oog voor de kwaliteit van zorg voor de bewoners en werkzekerheid voor de medewerkers.
Het is een bewuste keuze om als openbare besturen zorg aan te bieden en geen samenwerkingen te zoeken met private partners.

In november worden de officiële beslissingen genomen. De OCMW-raad van Wijnegem beet de spits af op 13/11/2017. De beslissing van de gemeenteraad van Wijnegem volgde op 20/11/2017, de OCMW-raad van Schoten op 22/11/2017 en de gemeenteraad van Schoten nam als laatste een beslissing op 30/11/2017. Na deze beslissingen kon de aanvraag om een vereniging op te richten ingediend worden.
In de loop van november en december werden er informatiemomenten georganiseerd voor het personeel.

Als alles volgens plan verloopt, is Woonzorggroep Voorkempen een feit op 1 januari 2018. De effectieve operationele werking is voorzien tegen 1 juli 2018.

O.C.M.W. 

Met de wet van 8 juli 1976 werd in elke gemeente een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn opgericht.

Het OCMW is een openbare dienst.

Het OCMW heeft tot taak om in de gemeente de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren, zodat iedereen, ongeacht zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, in de mogelijkheid wordt gesteld een menswaardig leven te leiden.

Alle inwoners van Wijnegem kunnen een beroep doen op het OCMW en bij de Sociale Dienst informatie of hulp vragen.

Alle informatie over het OCMW vindt u op http://www.ocmwwijnegem.be

Mini Sociale Kaart 

De mini sociale kaart van Wijnegem geeft een overzicht van de verschillende diensten in Wijnegem.
Alle professionele dienstverlening komt aan bod, van een tandarts, een advocaat tot een gemeentelijke dienst.

Ben je op zoek naar contactgegevens, een adres of openingsuren surf dan naar www.socialekaartwijnegem.be.

Woonzorgcentrum Rustenborg en De Meidoorn 

De Meidoorn
Woonzorgcentrum Rustenborg