Groepsaankoop groendaken 

Groendaken spelen een belangrijke maatschappelijke rol voor de buffering/vertraagde afvoer van het hemelwater, het verminderen van het hitte-effect in verstedelijkt gebied, Co2- captatie en een verhoging van de biodiversiteit. Voor jou zorgt het groendak dan weer voor een betere bescherming van het dak tegen UV-straling en betere thermische isolatie voor de alsmaar hogere zomertemperaturen.

Het minimaliseren van extreme temperatuurschommelingen zorgt ook voor een langer leven van dakbedekking. Bovendien is het ook al bewezen dat een groendak in combinatie met PV-panelen positief werkt, vermits de vegetatie de warmte niet reflecteert maar buffert, en koude PV-units genereren nu eenmaal meer groene stroom.

Onder coördinatie van Natuurpunt organiseert de gemeente Wijnegem samen met de gemeenten Brasschaat en Schoten dit najaar een samenaankoop groendaken. Geïnteresseerden mogen hun contactgegevens alvast aan de dienst leefmilieu doorgeven en worden van het verdere verloop van de procedure op de hoogte gehouden.

Je kan je gegevens bezorgen aan:

Inès Van Hove
duurzaamheidsambtenaar
Turnhoutsebaan 422
2110 Wijnegem
03 288 21 58
ines.van.hove@wijnegem.be

 
Leefmilieu
Ineke Smet 
Veronique Van Doninck
leefmilieu@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem