Nieuwe sorteerregels PMD vanaf 1 maart 2021 

In maart is het zover en introduceert IGEAN de nieuwe blauwe zak in onze gemeente. Dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het pmd. Dat betekent niet alleen een pak minder restafval, maar ook veel meer recyclage.

Alle plastic verpakkingen bij het pmd vanaf 1 maart

In de pmd-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de nieuwe blauwe zak komen daar ook alle andere huishoudelijke plastic verpakkingen bij. Denk dan aan yoghurtpotjes of botervlootjes, maar ook plastic zakken en folies mag je vanaf 1 maart allemaal in dezelfde zak sorteren. Alles samen goed voor ongeveer 8 kilogram minder restafval per inwoner per jaar. Een goede zaak voor het milieu én natuurlijk ook voor jouw portemonnee.

Wat mag er extra in?

 • schaaltjes, vlootjes en bakjes (schuimschaaltjes van vlees, botervlootjes,...)
 • potjes en tubes (bv. tandpasta, yoghurtpotjes,...)
 • folies (bv. van flessen of verpakkingen)
 • zakjes (bv. van diepvriesgroenten of plastic winkeltasjes)
 • chipszakken en wikkels van bv. snoep of andere voeding
 • groente-en fruitnetjes
 • bloempotjes en plantentrays
 • plastic zakken van droge (dieren)voeding

Wat mag er nog steeds niet in?

Er zijn nog altijd zaken die niet in de nieuwe blauwe zak mogen, omdat ze gevaarlijk zijn voor de verwerkers of omdat ze een ander recyclageproces volgen. Het gaat om:

 • verpakkingen met kindvriendelijke sluiting
 • verpakkingen met een gevarenteken
 • verpakkingen van motorolie, pesticiden en siliconenkits
 • verpakkingen van meer dan 8 liter
 • piepschuim of isomo
 • plastic verpakkingen die niet voor huishoudelijk gebruik dienen
 • plastic, maar geen verpakking, denk bv. aan emmer, speelgoed, regenhoes
 • uiteraard ook alle andere materialen die via andere inzamelmethoden ingezameld worden.

Oude pmd-zakken blijven geldig en de prijs blijft ongewijzigd

Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De oude zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf maart mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. De nieuwe zakken kan je kopen in dezelfde verkooppunten. Ook aan de ophaling verandert niets. Je mag de nieuwe blauwe zak op dezelfde dag buitenzetten als vroeger.

Meer informatie?

De laatste weken van februari informeert IGEAN jou uitgebreid met een speciale Afvalkrant. Daarin vind je ook een sticker met de nieuwe pmd-sorteerregels die je over de ‘oude’ op jouw ophaalkalender kan pakken.
Op de website van IGEAN vind je ook heel wat nuttige informatie over de nieuwe blauwe zak


Actie tegen zwerfvuil: Gratis materialen beschikbaar in het gemeentehuis 

Volgens de maatregelen die de overheid heeft opgelegd n.a.v. het coronavirus, is het toegestaan om alleen, met één gezinslid of vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats. 

Dit kan eventueel gecombineerd worden met het oprapen van zwerfvuil, maar enkel in een hoeveelheid die je zelf kan dragen en mits het navolgen van de preventiemaatregelen die je hier kan terugvinden.

Het lokaal bestuur stelt gratis materiaal ter beschikking (handschoenen, vuilzakken en grijpstokken). Je kan de materialen ophalen na afspraak, mail hiervoor naar leefmilieu@wijnegem.be. 


Afval niet opgehaald?  

https://milieuenveiligheid.igean.be/eloket/517/default.aspx?_vs=0_N&v=2&id=42#page

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen hier terecht. Daarnaast hoef je voor een digitale melding geen rekening te houden met de openingsuren van IGEAN.


HET MOBIEL RECYCLAGEPARK 

Geraak je moeilijk in het recyclagepark? Is het te ver of heb je geen vervoer? Dan hebben we goed nieuws: het mobiel recyclagepark komt naar jou!  Wees welkom met jouw kleine hoeveelheden afval!

WAT?

Je kan in het mobiel recyclagepark gratis terecht met kleine hoeveelheden*:

 • harde kunststoffen (potjes…)
 • plastic folie
 • hout (bijv. fotokadertjes, fruitkistje)
 • metaal
 • piepschuim
 • vlak glas
 • keramiek & porselein (beschadigde tassen en borden)
 • kaarsresten
 • kurken stoppen
 • klein gevaarlijk afval (bijv. verf, frituurvet, chemische producten …)

*Kleine hoeveelheden = ongeveer een emmer vol

WAAROM?

IGEAN en jouw gemeente willen een goede dienstverlening en een optimale afvalinzameling realiseren. Aanvullend op de huis-aan-huis inzameling, de buurtinzameling (bijv. glasbol) én het vaste recyclagepark, testen we nu ook met een ‘mobiel recyclagepark’.

WAAR en WANNEER?

Het mobiel recyclagepark komt naar de markt op het Marktplein.

Op de volgende vrijdagen: 12 maart - 11 juni - 10 september - 12 november - Telkens van 9u tot 12u


Igean organiseert afvalophalingen 

Igean organiseert voor Wijnegem en voor de andere gemeenten in het arrondissement Antwerpen verschillende inzamelingen van huishoudelijk afval en de verwerking ervan. Ook de administratieve opvolging en de gegevensverwerking die daarbij komen kijken worden door hen verzorgd. Voor elke fase van de inzameling en de verwerking gaat Igean steeds op zoek naar een aanpak die voor de gemeenten zo voordelig mogelijk is.

De afvalinzameling gebeurt via huis-aan-huisophalingen, glasbollen en recyclageparken. In alle gevallen moet het afval gesorteerd worden aangeboden zodat de nog bruikbare materialen kunnen gerecycleerd worden. Voor de ophalingen en de afvoer van het huishoudelijk afval doet IGEAN een beroep op private ophaaldiensten. De afvalfracties die niet aan huis worden opgehaald, kunnen naar het recyclagepark worden gebracht. IGEAN baat tien recyclageparken uit in het arrondissement Antwerpen en regelt voor vele gemeentelijke recyclageparken de afvoer van het ingezamelde afval.

Voor de verwerking van het afval werkt IGEAN samen met andere afvalintercommunales en verenigingen zoals bijvoorbeeld ISVAG voor de verbranding van niet-recycleerbaar brandbaar afval, Fost Plus voor de recyclage van verpakkingsafval, de Hooge Maey voor het storten van niet-recycleerbaar onbrandbaar afval, enzovoort. IGEAN heeft ook eigen inrichtingen voor de overslag en verwerking van het ingezamelde afval, zoals de overslaghal voor restafval en de verwerkingseenheden voor GFT+ en groenafval in Brecht, en de overslaghal voor groenafval in Edegem.

Bekijk hier de werking van de afvalintercommunale Igean.


Niet te zwaar, een mooi gebaar! 

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

 

Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht van 15 kg, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

 

Het is een klein gebaar, maar de ophalers zullen je dankbaar zijn!

 

Meer weten? Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar!