Geen composteerbare kunststoffen bij het gft-afval 

Bij het gft-afval in Vlaanderen kunnen geen composteerbare kunststoffen (oa. composteerbare plastiek zakken) worden toegelaten. Lees hier waarom dat zo is.


Actie tegen zwerfvuil: Gratis materialen beschikbaar in het gemeentehuis 

Volgens de maatregelen die de overheid heeft opgelegd n.a.v. het coronavirus, is het toegestaan om alleen, met één gezinslid of vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats. 

Dit kan eventueel gecombineerd worden met het oprapen van zwerfvuil, maar enkel in een hoeveelheid die je zelf kan dragen en mits het navolgen van de preventiemaatregelen die je hier kan terugvinden.

Het lokaal bestuur stelt gratis materiaal ter beschikking (handschoenen, vuilzakken en grijpstokken). Je kan de materialen ophalen na afspraak, mail hiervoor naar leefmilieu@wijnegem.be. 


Overstap naar DIFTAR voor huisvuil pas voor voorjaar 2021 

De gemeenteraad besliste in februari 2020 dat we de overstap maken naar DIFTAR.
Maar de eigenlijke overstap zal ten vroegste in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.
 
De eerstvolgende stap in het proces is de opmaak van het retributiereglement (de tarieven) dat dan door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Daarna kunnen we met een concrete planning starten.
 
We begrijpen dat zo’n overstap ook vragen oproept. We willen je graag zo vlot en zo concreet mogelijk informeren. 
Van zodra er meer specifieke afspraken worden gemaakt mag je van ons een persoonlijke brief verwachten en extra info via de gemeentelijke kanalen.
 
 

DIFTAR wordt lichtjes duurder vanaf 1 januari 2020 

In onze gemeente neemt intercommunale IGEAN de afvalophaling aan huis voor haar rekening. IGEAN werkt voor onze gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten én opbrengsten één op één worden afgerekend met onze gemeente.

De ophaling van afval aan huis kost heel wat geld. Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van files waar de ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur.

Omdat de huidige tarieven sinds de invoering van het diftarsysteem niet meer werden aangepast was het tijd om deze bij te sturen. We voeren vanaf 1 januari 2020 een aanpassing door van de tarieven voor de DIFTAR-ophaling van gft.

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe "De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je moet betalen. Met dit systeem hopen we zoveel mogelijk afvalpreventie en scheiding aan de bron te stimuleren. Door bepaalde afvalstoffen uit het huishoudelijk afval te halen, kunnen ze hergebruikt, gecomposteerd of gerecycleerd worden en wordt er minder afval afgevoerd naar de verbrandingsoven.

Met de aangepaste DIFTAR-tarieven passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ terug juister toe, want het deel dat onze gemeente uit de algemene middelen moet bijleggen daalt. Inwoners die nog onvoldoende sorteren betalen meer door het verhoogde tarief. Weer een reden méér om goed te sorteren. 

Overzicht van de vorige en nieuwe retributies: 

  Vorige retributie Nieuwe retributie (1/1/2020)
Gebruiksrecht 40 l (€/maand) 0,25 0,25
Gebruiksrecht 120 l (€/maand) 0,75 0,90
Gebruiksrecht 1100 l (€/maand) 6,00 7,20
Lediging 40 l (€/lediging) 0,10 0,12
Lediging 120 l (€/lediging) 0,25 0,30
Lediging 1100 l (€/lediging) 2,50 3,00
Verwerking gft (€/kg) 0,085 0,10

 

 


Afval niet opgehaald?  

https://milieuenveiligheid.igean.be/eloket/517/default.aspx?_vs=0_N&v=2&id=42#page

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen hier terecht. Daarnaast hoef je voor een digitale melding geen rekening te houden met de openingsuren van IGEAN.


HET MOBIEL RECYCLAGEPARK 

Geraak je moeilijk in het recyclagepark? Is het te ver of heb je geen vervoer? Dan hebben we goed nieuws: het mobiel recyclagepark komt naar jou!  Wees welkom met jouw kleine hoeveelheden afval!

WAT?

Je kan in het mobiel recyclagepark gratis terecht met kleine hoeveelheden*:

  • harde kunststoffen (potjes…)
  • plastic folie
  • hout (bijv. fotokadertjes, fruitkistje)
  • metaal
  • piepschuim
  • vlak glas
  • keramiek & porselein (beschadigde tassen en borden)
  • kaarsresten
  • kurken stoppen
  • klein gevaarlijk afval (bijv. verf, frituurvet, chemische producten …)

*Kleine hoeveelheden = ongeveer een emmer vol

WAAROM?

IGEAN en jouw gemeente willen een goede dienstverlening en een optimale afvalinzameling realiseren. Aanvullend op de huis-aan-huis inzameling, de buurtinzameling (bijv. glasbol) én het vaste recyclagepark, testen we nu ook met een ‘mobiel recyclagepark’.

WAAR en WANNEER?

Het mobiel recyclagepark komt naar de markt op het Marktplein.

Op de volgende vrijdagen: 11 september en 13 november - Telkens van 9u tot 12u


Igean organiseert afvalophalingen 

Igean organiseert voor Wijnegem en voor de andere gemeenten in het arrondissement Antwerpen verschillende inzamelingen van huishoudelijk afval en de verwerking ervan. Ook de administratieve opvolging en de gegevensverwerking die daarbij komen kijken worden door hen verzorgd. Voor elke fase van de inzameling en de verwerking gaat Igean steeds op zoek naar een aanpak die voor de gemeenten zo voordelig mogelijk is.

De afvalinzameling gebeurt via huis-aan-huisophalingen, glasbollen en recyclageparken. In alle gevallen moet het afval gesorteerd worden aangeboden zodat de nog bruikbare materialen kunnen gerecycleerd worden. Voor de ophalingen en de afvoer van het huishoudelijk afval doet IGEAN een beroep op private ophaaldiensten. De afvalfracties die niet aan huis worden opgehaald, kunnen naar het recyclagepark worden gebracht. IGEAN baat tien recyclageparken uit in het arrondissement Antwerpen en regelt voor vele gemeentelijke recyclageparken de afvoer van het ingezamelde afval.

Voor de verwerking van het afval werkt IGEAN samen met andere afvalintercommunales en verenigingen zoals bijvoorbeeld ISVAG voor de verbranding van niet-recycleerbaar brandbaar afval, Fost Plus voor de recyclage van verpakkingsafval, de Hooge Maey voor het storten van niet-recycleerbaar onbrandbaar afval, enzovoort. IGEAN heeft ook eigen inrichtingen voor de overslag en verwerking van het ingezamelde afval, zoals de overslaghal voor restafval en de verwerkingseenheden voor GFT+ en groenafval in Brecht, en de overslaghal voor groenafval in Edegem.

Bekijk hier de werking van de afvalintercommunale Igean.


Niet te zwaar, een mooi gebaar! 

 

De 75 afvalophalers van IGEAN gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Om ervoor te zorgen dat de ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking! Want met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!

 

Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht van 15 kg, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

 

Het is een klein gebaar, maar de ophalers zullen je dankbaar zijn!

 

Meer weten? Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar!