Wat met ratten op privéterrein en in de woning? 

Daar is de eigenaar of huurder zelf verantwoordelijk voor. Ook hier is het motto: beter voorkomen dan genezen.Ratten kunnen immers materiële schade toebrengen en zijn ook drager van pathogenen (zoals Salmonella spp. en Toxoplasma gondii) die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen.

Preventie

Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo weinig mogelijk thuis voelen. Tracht te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden.
ENKELE TIPS OM RATTEN TE VERMIJDEN:

 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen. 
 • Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is, eventueel kan je een schoteltje gebruiken zodat je het voedseloverschot ’s avonds kunt wegnemen.
 • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken. 
 • Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de oudste voorraad, stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels.
 • Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken.
 • Een goed onderhouden riolering vermindert kans op ratten.
 • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten. 
 • Een horizontaal plaatje rond palen en balken zorgt ervoor dat ratten nog wel naar beneden kunnen, maar niet meer naar boven.

NEEM HET VOEDSELAANBOD WEG DOOR:

 • Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen.
 • Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te laten slingeren.
 • De huisdieren verstandig te voeden.

NEEM DE BESCHUTTING WEG DOOR:

 • Te zorgen dat er geen ruimte meer is onder (kippen)hok of tuinhuis

Alternatieven

Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Bevuil de klem niet met mensengeur. Wrijf uw handen in met aarde of draag handschoenen.

Eventueel vraag je advies aan  een professionele verdelgingsfirma.

 

 

Eikenprocessierups: Preventieve bestrijding in mei zorgt voor minder overlast in de zomermaanden 

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Meer info.

Bestrijding processierupsen op openbaar domein

Om overlast te voorkomen is het lokaal bestuur al in mei gestart met een preventieve behandeling van de processierupsen op het openbaar domein.

Deze manier van bestrijden is volledig goedgekeurd door de overheid en wordt nauwgezet opgevolgd door de Vlaamse milieu maatschappij.

Kom je toch nog een nest tegen? Neem dan contact op met het lokaal bestuur via info@wijnegem.be of op het nummer 03 288 21 10.

Processierupsen op privédomein?

Voor een interventie op privé-domein neemt u zelf contact op met een gespecialiseerde firma (op uw eigen kosten). Vanuit de Provincie Antwerpen wordt een lijst van erkende bestrijders ter beschikking gesteld.

Opgelet: Ga de nesten niet zomaar zelf te lijf. De brandharen kunnen ernstige irritatie veroorzaken.

De Provincie verzamelt alle nesten op een interactieve kaart. Heb je er eentje opgemerkt? Geef het dan hier door.

Irritatie door de eikenprocessierups?

Ben je toch in aanraking gekomen met de kleine brandhaartjes van de rupsen en heb je er last van? (Mensen hebben uiteenlopende vormen van irritatie waaronder hevig jeukende, rode huiduitslag, jeukende, rode ogen, keelpijn, buikpijn, …)

Dan kan je een aantal dingen doen om de hinder te verlichten:

 • Ontdoe je van alle kleren en behandel deze verder met handschoenen. Was de kleren (zo warm mogelijk) en laat ze drogen in de droogkast.
 • Was huid en haar uitgebreid met water en zeep.
 • Strip eventueel de huid met plakband om vastzittende brandharen te verwijderen. Borstel de haren goed uit.
 • Bij hevige jeuk kunnen antihistaminica verlichting brengen. Raadpleeg een arts bij ernstige huiduitslag.
 • Is er contact geweest met ogen, heb je haren ingeademd of zijn er haren ingenomen door de mond, neem dan altijd contact op met een arts.

Heb je weet van een aantasting met processierupsen in de buurt van je tuin? Dan zijn er nog een aantal voorzorgsmaatregelen waar je rekening mee kan houden:

 • Van mei tot september de was niet buiten laten drogen.
 • Groenten uit de tuin zorgvuldig wassen.
 • Enkele dagen voor het maaien van het gazon het gras besproeien met water, zodat de brandharen diep in de grond kunnen doordringen.
 • Kinderen niet buiten laten spelen in de nabijheid van een aangetaste boom. Op grotere afstand kan je hen beschermen met lange mouwen, lange broekspijpen, een pet en eventueel een zonnebril.

Het Rode Kruis verzamelde nog meer tips om de irritatie te vermijden of te bestrijden.


Wespennest? 

Als je een wespennest wil laten weghalen door de brandweer, dan kan je dit eenvoudig aanvragen door op volgende link te klikken en het online e-formulier in te vullen:
https://www.antwerpen.be/nl/eloket/wespenbestrijding/?anonymous=true

Indien je dit niet kan, kan je telefonisch contact openemen met de brandweer via het onthaal nr. 03 338 88 11.


Identificatie en registratie van katten verplicht vanaf 1 november 

Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat dan, voor ze 12 weken oud is en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd is en geregistreerd moet worden in de centrale databank CatID.

Onder verhandelen wordt ook het 'gratis weggeven' verstaan. In dit geval geldt ook de verplichte sterilisatie of castratie.

Meer weten? Ga naar www.huisdierinfo.be.

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

 
Leefmilieu
Ineke Smet 
Veronique Van Doninck
leefmilieu@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Opgelet! Tijdelijk enkel op afspraak.