Een nieuw logo en frisse huisstijl voor het lokaal bestuur 

Sinds januari 2019 vormen het gemeentebestuur en OCMW-bestuur samen het lokaal bestuur Wijnegem. Om als één organisatie naar buiten te komen werken we volop aan een nieuwe huisstijl en logo.

 


Dat nieuwe logo werd mee op 1 januari 2019 in gebruik genomen en wordt stapsgewijs ingevoerd in alle communicatiemiddelen van het lokaal bestuur. Je zal de komende maanden dan ook regelmatig zaken in een nieuw jasje zien verschijnen.  

Waar staat het logo voor?

Wijnegem is een warme gemeente met aandacht voor iedereen. Er is chemie tussen de verschillende atomen (onze inwoners, het personeel, partners, …) die zich vrij en open met elkaar verbinden tot het bruisende Wijnegem.

Die atomen vinden we ook in het water van ons Albertkanaal, vandaar de golven. Van verwelkomend open, verweven tot één betrokken stroom. Vertrouwd en toch telkens nieuw.

De drie kleuren geven de identiteit van onze gemeente weer, bruin naar het gouden wapenschild van Wijnegem, blauw voor het Albertkanaal. Het groen staat voor het voormalige OCMW samen met het groene karakter van onze gemeente.


We krijgen twee nieuwe bruggen 

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug. De vervanging van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren.

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

Twee nieuwe bruggen vervangen ‘Bananenbrug
Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsbaan in Wijnegem, ook gekend als de ‘bananenbrug’, zal worden vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen.

De Vlaamse Waterweg nv werkt het project dit jaar verder uit en maakt zich sterk om de vergunning en aanbesteding volgend jaar rond te hebben, zodat de werken in het voorjaar van 2021 zouden moeten starten. De bruggen kunnen dan eind 2022 klaar zijn.

“De goede samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv resulteert nu in de bouw van de beide bruggen die zorgen voor een veilige route voor de zwakke weggebruikers en het sluipverkeer in Wijnegem ontmoedigt”, benadrukt Ivo Wynants, burgemeester van Wijnegem.

Opwaardering Albertkanaal op kruissnelheid
De vervanging van de brug in Wijnegem maakt deel uit van het project dat tot doel heeft om over de gehele lengte van het Albertkanaal de vrije doorvaarthoogte te verhogen tot minimaal 9,10 meter. De hogere doorvaarthoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder.

 

“We pakken stap voor stap alle bruggen over het Albertkanaal aan”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Zo kunnen binnenschepen meer lagen containers meenemen. We verhogen de capaciteit van dit kanaal in totaal met +25%. Meer dan ooit zal het Albertkanaal onze belangrijkste watersnelweg zijn. En elke vracht die over de waterweg kan gaan, moet niet meer over de weg gaan”.

“Onze waterwegen moeten veilig en innovatief zijn en beantwoorden aan de vragen en vereisten van de klanten. Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een grote facelift om de groeiende trafieken op te vangen. En een verdere upgrade is intussen in volle uitvoering,” vult ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Intussen zijn 34 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 22andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar zijn en wordt het Albertkanaal meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen.”


Over Wijnegem 

Wilt u wat meer weten over Wijnegem, over zijn geschiedenis of misschien over het gemeentehuis? Klik dan op het item van uw keuze in het menu links.

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem