• BESTUUR
  •  » E-loket
  •  » Jaarabonnement agenda en notulen gemeenteraad

Jaarabonnement agenda en notulen gemeenteraad 

U kan de agenda's en verslagen van de gemeenteraad raadplegen op onze website.

Geïnteresseerden kunnen eveneens een abonnement nemen:

Indien u de documenten via e-mail wenst te ontvangen is dit kosteloos.

Wenst u de afgedrukte documenten per post te ontvangen, betaalt u hiervoor
*  € 10.00 voor de agenda
*  € 10.00 voor de notulen
door storting op bankrekening nr. BE51 0910-0011-9762

U ontvangt de agenda en/of verslag zodra de betaling is bevestigd.

Voornaam *:
Naam *:
Straat en nr. *:
Gemeente *:
e-mail *:
 Wenst de documenten van de gemeenteraad te ontvangen:
Indien per post, maak hier uw keuze :
 agenda
 notulen
 agenda en notulen
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen