UA-140582099-1

Elektronische lichtkranten 

Onze gemeente beschikt over twee elektronische lichtkranten. Beiden staan opgesteld langs de Turnhoutsebaan, één ter hoogte het Marktplein en één ter hoogte van ’t Gasthuis. Deze lichtkranten dienen voor meldingen die alle bewoners van Wijnegem aanbelangen of kunnen interesseren. Naast meldingen van het gemeentebestuur, het OCMW, de politie, de brandweer… stelt het gemeentebestuur deze ook open voor het lokale verenigingsleven, de adviesraden en de Wijnegemse onderwijsinstellingen.

Het gemeentebestuur wil hiermee een aanvullend communicatie- en promotiemiddel ter beschikking stellen van de lokale verenigingen om zo de communicatie tussen de gemeente, de burgers en het actieve verenigingsleven te versterken.