College van burgemeester en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen is enerzijds :

  • uitvoerend orgaan van de gemeente en voert het dagelijks beheer, bereidt de beslissingen voor, beheert de gemeentelijke infrastructuur en heeft de leiding van de gemeentewerken

en anderzijds

  • een orgaan in dienst van het centraal gezag met nog tal van specifieke bevoegdheden zoals het bijhouden van het kiesregister, het opmaken van de kiezerslijsten …