UA-140582099-1

Beleids- en Beheerscyclus 

De beleids- en beheerscyclus (BBC) is het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van gemeenten. Sinds 2014 moeten alle gemeenten, OCMW's, AGB's en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen de beleids- en beheerscyclus toepassen. 

De BBC is één geïntegreerd instrumentarium om het beleid te plannen (meerjarenplan), de financiële vertaling daarvan te maken (budgetteren), te bewaken en te registreren (boekhouding) en om over het beleid te rapporteren en het te evalueren (jaarrekening):

  • Plannen (Meerjarenplan)
  • Budgetteren (budget - kredietbewaking)
  • Registreren (boekhouding)
  • Rapporteren en evalueren (jaarrekening)

In de BBC staan beleidskeuzes centraal.


Film beleidsplan 2014-2019 


Adviezen van de adviesraden 

De verschillende adviesraden gaven hun advies over het meerjarenplan 2014 - 2019.

Hier vindt u de adviezen van de adviesraden.

Cultuurraad

Seniorenraad

Jeugdraad

GROS

Sportraad

Milieuraad