De Woonzorggroep Voorkempen is gehouden om de lijsten van besluiten van zijn algemene vergaderingen en raden van bestuur bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente Schoten.

Ook de gemeente Wijnegem wil deze documenten graag publiceren op haar website.