De Woonzorggroep Voorkempen is gehouden om de lijsten van besluiten van zijn algemene vergaderingen en raden van bestuur bekend te maken via de webtoepassing van de gemeente Schoten.

Deze besluitenlijst vindt u hier.