UA-140582099-1

Politieraad - dagorde 

POLITIEZONE MINOS

             5351

19 november 2018.

Het politiecollege van de politiezone MINOS deelt u, bij deze, mee dat de politieraad, gelet op artikel 27 van de politiewet, zal vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis te BORSBEEK op woensdag 28 november 2018 om 20.00 uur.

Dagorde :

Openbare vergadering:

 1. Samenstelling nieuwe politieraad – Bepalen van het aantal leden van elke gemeente in de nieuwe politieraad - Kennisneming
 2. Financiën - Begrotingsrekening 2017, balans en resultatenrekening 2017 – Stemming
 3. Financiën – Voorlopige kredieten januari, februari en maart 2019 - Stemming
 4. Voertuigen - Aankoop van één dienstvoertuig via het raamcontract 2016 R3 010 perceel 18 van de federale overheid (voertuig KC) – Machtiging aan het politiecollege tot effectieve gunning - Stemming
 5. Materiaal – Inbouw van Mobile Office in één gestreept interventievoertuig type combi - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Machtiging aan het politiecollege om tot effectieve gunning over te gaan – Stemming
 6. Materiaal - Aankoop van een geluidsmeter en ijkbron –  Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Machtiging aan het politiecollege om tot effectieve gunning over te gaan – Stemming
 7. Communicatie – Huisstijlontwikkeling binnen PZ Minos - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Machtiging aan het politiecollege om tot effectieve gunning over te gaan – Stemming
 8. Personeel – Personeelsformatie en organogram – Wijziging aan het oorspronkelijke organogram – Stemming
 9. Personeel – Vacant verklaring van 3 functies inspecteur Dringende Politiehulp
 10. Personeel – Vacant verklaring van 2 functies hoofdinspecteur nabijheidspolitie– Stemming
 11. Personeel – Vacant verklaring van 2 functies hoofdinspecteur Dringende Politiehulp – Stemming
 12. Personeel – Vacant verklaring van 1 functie hoofdinspecteur procesopvolging - Stemming
 13. Personeel – Vacant verklaring van 1 functie Calog Niveau C – Stemming

Besloten vergadering :

 1. Personeel - Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid - Kennisneming

Met vriendelijke groeten,

De secretaris,                                                                                              De burgemeester-voorzitter,
Frank Coenen                                                                                              Dis Van Berckelaer

De ontwerpdossiers liggen ter inzage bij de secretaris in het gemeentehuis, Heuvelstraat 91 te 2530 BOECHOUT (tel. 03/460.06.05 – fax 03/460.06.97 – email frank.coenen@boechout.be – GSM 0498/92.46.65). Ook op het secretariaat van de zone zijn de ontwerpdossiers raadpleegbaar. De korpschef (tel. 03/451.98.01 of GSM 0496/40.17.00 - email siegfried.mertens@politieminos.be) kan u inlichtingen verschaffen.

Na de politieraadszitting kunnen de dossiers ingezien worden bij de secretaris, elke werkdag van 10 tot 12 uur en dit tot 10 dagen na de zitting. (graag seintje vooraf a.u.b.)