Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ĎVignaí (gedeeltelijke herziening RUP ĎKasteeldomeinení) Start- en procesnota

Publieke raadpleging van 05 maart 2021 tot en met 03 mei 2021
Op 25 februari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vigna’ goedgekeurd en het planproces formeel gestart.

Het plangebied heeft betrekking op de ’s Gravenwezelsteenweg 37 en omliggende gronden (wijngaarden). Het RUP ‘Vigna’ beoogt het mogelijk maken van het oprichten van constructies voor de verwerking van druiven tot wijn en het laten doorgaan van wijnproeverijen & inrichting bed and breakfast.


Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen indienen op de startnota.

De startnota omschrijft het opzet van het plan en de aanpak van het milieuonderzoek en vindt u hier.

Er is ook een procesnota, die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces. De procesnota vindt u hier.

De startnota en procesnota zijn ter inzage :
* op de website van gemeente Wijnegem;
* in het gemeentehuis, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.

Door de coronamaatregelen kan dit enkel op afspraak via het nummer: 03 288 21 10
 

Er wordt een digitaal publiek participatiemoment georganiseerd op donderdag 01 april 2021 van 19u30 tot 20u30. De startnota wordt toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. Gezien de coronamaatregelen kan u enkel deelnemen na afspraak via het nummer 03 288 21 10 of ruimtelijke.ordening@wijnegem.be
 

Inspraakreacties kunnen worden ingediend gedurende de periode van raadpleging via ruimtelijke.ordening@wijnegem.be  Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief, opnieuw na afspraak, tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Wijnegem of verstuur uw brief aangetekend naar gemeente Wijnegem, dienst omgeving, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.

 


Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied 

De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, waaronder ook Wijnegem.

Van 2 maart tot 30 april loopt de publieke raadpleging over de startnota. Er is ook een digitaal infomoment op 25 en 30 maart. Meer informatie vind je op de website van het departement omgeving.

Je kan het dossier ook komen inkijken na afspraak op dienst omgeving (Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem, 03 288 21 50).


Verslag participatiemoment RUP Somtrans 

Het verslag van het participatiemoment RUP Somtrans vindt u hier.


Verslag participatiemoment RUP Wommelgemsteenweg 

Het verslag van het participatiemoment RUP Wommelgemsteenweg vindt u hier.


Openbare Onderzoeken 

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.


Beslissingen 

De beslissingen genomen ivm omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Intergemeentelijk Mobiliteitsplan  Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.


Raadscommissies 

De uitnodigingen voor de geplande raadscommissies vindt u hier.