UA-140582099-1

Installatievergadering nieuwe gemeenteraad 

De uittredend voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen op de installatievergadering van de gemeenteraad en aansluitend de eerste vergadering van de OCMW-raad op vrijdag 4 januari 2019 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Dagorde:

01 Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen
02 Kennisneming van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
03 Installatie van de gemeenteraadsleden (afstand van mandaat, onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en rangorde)
04 Vaststelling van de fracties
05 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
06 Verkiezing van de schepenen (eedaflegging en rangorde)
07 Verkiezing van de leden van de politieraad

Aansluitend aan de installatievergadering vindt van rechtswege de eerste zitting van de OCMW-raad plaats.

Deze agenda ziet eruit als volgt:
Dagorde:

01 Kennisneming van de samenstelling van de OCMW-raad
02 Kennisneming van de voorzitter van de OCMW-raad
03 Kennisneming van de samenstelling en de voorzitter van het vast bureau
04 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (eedaflegging)
05 Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging)
06 Verkiezing van de vertegenwoordigers in de OCMW-verenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofstukken 2 t/m 6

R. Boeckxstaens
voorzitter

 

Openbare Onderzoeken 

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.


Beslissingen 

De beslissingen genomen ivm omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.


Intergemeentelijk Mobiliteitsplan  Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.


Raadscommissies 

De uitnodigingen voor de geplande raadscommissies vindt u hier.