100 euro voor jouw idee! 

Hoe maak jij Wijnegem kindvriendelijker? Meer groen? Meer plaats om te spelen? Veiliger om te wandelen en te fietsen?
Geef jouw idee op wijnegem.gewoontebreker.be.

Misschien win jij 100 euro! Bovendien kiest een jury twee winnende projecten die ook echt worden uitgevoerd, één op korte termijn en één op iets langere termijn.

Wat is geWOONtebreker? Lees er hier meer over.


Een nieuwe school voor Wijnegem 

Het project voor onze nieuwe school is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit betekent dat het Notendopje, de Notelaar en de Muziek- en Woordacademie samen een nieuwe schoolcampus kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende fase is nu plannen ontwerpen. We hopen om in september 2020 de nieuwe schoolcampus in gebruik te kunnen nemen.

De Vlaamse regering heeft 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. In totaal gaat het om een investeringswaarde van 550 miljoen euro. De realisatie van de scholen gebeurt samen met de private sector.

De Notelaar en het Notendopje zijn 2 van de 41 scholen die een nieuw schoolgebouw krijgen.

Wat betekent DBFM?
Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM-toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

Het zijn de scholen zelf die de bouwopdrachten zullen gunnen aan de private partners. Ze worden bijgestaan vanuit het DBFM-projectbureau door een team van juridische, technische en financiële experten en vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en de Vlaamse overheid.


AWV pakt spoorvorming aan: vier weekends werken op E313 richting Antwerpen  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 6 oktober gedurende vier weekends het asfalt van de E313 richting Antwerpen tussen het verkeersknooppunt in Ranst en het op- en afrittencomplex in Wommelgem. In vier fasen vernieuwt het AWV de rechtse en de middenrijstrook die door spoorvorming zijn aangetast. Dat moet zorgen voor een veiliger en comfortabeler wegdek. De werken worden enkel ‘s nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Overdag blijven drie rijstroken beschikbaar, ’s nachts kan het verkeer slechts over één rijstrook. Van de werken wordt gebruik gemaakt om nieuwe vangrails te plaatsen op de toerit naar het tankstation in Ranst. Dit moet het gevaarlijke foutparkeren van trucks op de pechstrook tegengaan.

Lees er hier alles over.


Vacature IGEAN - Chauffeur ophaaldienst  


Nieuw fietspad langs Turnhoutsebaan (N112) in Wijnegem  

Vanaf maandag 11 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan het fietspad langs de Turnhoutsebaan (N112) tussen de Helenalei en de Kasteeldreef richting Schilde. Het bestaande fietspad in beton wordt opgebroken en vervangen door een meer comfortabel fietspad in asfalt. Verkeer richting Schilde kan langs de werfzone passeren, richting Wijnegem volgt het verkeer een omleiding via de Houtlaan en de ’s Gravenwezelsteenweg. Fietsers richting Schilde volgen lokaal een omleiding door de wijk.
Lees meer


Vaartkaai afgesloten 

De Vaartkaai ter hoogte van de Brug van de Azijn wordt vanaf zaterdag 29 juli afgesloten voor alle verkeer. De Vaartkaai blijft op deze locatie dicht voor een periode van 3 maanden voor het vernieuwen van de wegen onder de brug en de heraanleg van het kruispunt met de Straalstraat.

Lees meer over de werken aan de brug van de Azijn.


Wijnegem versterkt federale taxshift 

Misschien kreeg je het aanslagbiljet voor de Onroerende voorheffing (OV), aanslagjaar 2017, al. Hierop kan je een verhoging hebben opgemerkt (zie tabel).

De aanvullende personenbelasting (APB) daarentegen, daalde van 7% naar 5.5%. Zo volgt de gemeente Wijnegem de federale belastingverschuiving van arbeid naar vermogen. 

Waar vind jede aangepaste bedragen?

De OV krijg je, eenvoudig gezegd, via een aanslagbiljet met bijhorende overschrijving. De APB is iets complexer; hiervoor kan je de berekening bij je belastingaangifte controleren. De eindafrekening voor de APB krijg je ten vroegste eind december 2017.

De Wijnegemse taxshift in cijfers:

Wat

Oud

Nieuw

Verschil

OV

1175 opcentiemen

1350 opcentiemen

+14%

APB

7%

5.5 %

-21%


Brug van de Azijn afgesloten 

Van maandag 3 juli 2017 tot april 2018 wordt de Brug van den Azijn tussen Deurne en Merksem afgesloten voor de bouw van een metalen boogbrug van zo'n 123 meter. Omleiding via de Theunisbrug (Sportpaleis). Alle info over deze werken vind je op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/brug-azijn.


Inschrijven voor 40 nieuwe koopappartementen nog altijd mogelijk 

Aan de Merksemsebaan realiseert De Ideale Woning op dit moment 40 sociale appartementen. Hiervan zijn er 27 appartementen met 3 slaapkamers en 13 met 2 slaapkamers. Het einde van de werken is voorzien in het najaar. Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor deze koopappartementen.

Kandidaat-kopers moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten meerderjarig zijn en zelf geen eigendom hebben. Het minimumjaarinkomen ligt op 9.254 euro. Het maximumjaarinkomen bedraagt 36.980 euro voor een alleenstaande, 40.672 euro voor een alleenstaande met een handicap en 55.464 euro voor alle anderen vermeerderd met 3.693 euro per persoon ten laste.

Inwoners van de gemeente Wijnegem krijgen voorrang. De inschrijvingen gebeuren in het kantoor van De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 in Berchem, tel. 03 320 29 70, www.deidealewoning.be


Webtools Eandis voortaan op één handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer


Brandweer - animatiefilmpjes 

De brandweer lanceerde 14 nieuwe animatiefilmpjes op het Youtube-kanaal van Hulpverleningszone Antwerpen 1 (brandweer Antwerpen).

Op deze manier wil de brandweer de mensen op een toegankelijke wijze informeren over verschillende aspecten van brandveilig leven en/of beter informeren over een aantal zaken die opgelegd worden bij wettelijke preventie.