Nieuwe sorteerregels PMD vanaf 1 maart 2021  

In maart is het zover en introduceert IGEAN de nieuwe blauwe zak in onze gemeente. Dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het pmd. Dat betekent niet alleen een pak minder restafval, maar ook veel meer recyclage! 


Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied  

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, waaronder ook Wijnegem.

Meer info


Vacature voor de aanleg van een wervingsreserve voor: 

- Medewerker bestuurszaken

- Medewerker algemeen onthaal

Je kandidaat stellen kan tot en met 1 maart 2021.

Kijk hier voor de voorwaarden.


Tournée Minérale komt terug en roept iedereen op om in februari een maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. 

In de maand zonder alcohol krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel. Wat heel welkom is in deze uitzonderlijke tijden.

Ga dus de uitdaging aan, en ontdek dat je geen alcohol nodig hebt om je te amuseren.

Coronavirus updates 

>>> Lees meer over de huidige coronamaatregelen in Wijnegem. ​(Laatste update: 08/02/2021) 

Op deze pagina verzamelen we maatregelen die gelden voor het hele land, maar ook dingen die specifiek voor Vlaanderen, Antwerpen en zelfs Wijnegem worden afgesproken. 

Voor algemene info kan je steeds www.info-coronavirus.be raadplegen. 


Heraanleg kruispunt Merksemsebaan - Deurnesteenweg:Verkeerswissel naar zuidelijke weghelft Merksemsebaan op maandag 18 januari 

Op de Merksemsebaan nemen we maandag 18 januari de eerste nieuwe infrastructuur in gebruik. De weghelft aan de zuidkant van de Merksemsebaan, tussen de gemeentegrens met Antwerpen en de Deurnesteenweg, is klaar. Het verkeer schuift op naar deze zijde van de weg en de werken starten aan de noordelijke weghelft (kant Colas en Euromat).

Lees hier het volledige bericht


Overstap naar DIFTAR voor huisvuil 

De gemeenteraad besliste in februari 2020 dat we de overstap maken naar DIFTAR.

Komende dagen zal je een persoonlijke brief krijgen met daarin jouw voorstel en uitleg.

Veelvoorkomende vragen vind je hier gebundeld.


Vogelgriep: de ophokplicht van pluimvee geldt nog steeds voor het hele grondgebied 

Vanaf 15/11 moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten omdat er vogelgriep in het land is. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Meer info


Gemeentehuis en sociaal huis werken tijdelijk op afspraak 

Omwille van corona werken de meeste diensten van het lokaal bestuur tijdelijk enkel op afspraak. Bel of mail even voor je komt: 

  • Algemene zaken: 03 288 21 10 - info@wijnegem.be 

  • Burgerzaken: 03 288 21 40 - burgerzaken@wijnegem.be 

  • Omgeving: 03 288 21 50 - ruimtelijke.ordening@wijnegem.be 

  • Sociaal huis (diensten welzijn, ouderenzorg en thuisdiensten): 03 288 20 60  


RUP Somtrans 

De definitieve scopingsnota voor het RUP Somtrans vindt u hier.
De aankondiging voor de publieke raadpleging voor het RUP Somtrans vindt u hier.
De start- en procesnota RUP Somtrans vindt u hier.


Afval niet opgehaald?  

De intercommunale IGEAN haalt in Wijnegem het huisvuil op (PMD, papier en karton, …). Als je afval niet werd opgehaald, dan kan je dat via dit meldingsformulier makkelijk en snel laten weten.

Ook voor andere meldingen kan je bij hen terecht. Lees meer 


Handleiding snelinvoer omgevingsloket 

Hier vind je een handleiding om een omgevingsvergunning in te geven in het loket door middel van de SNELINVOER.


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05

RESERVATIES LOKALEN EN MATERIALEN 

Lokalen en materialen kunnen vanaf nu via deze link gereserveerd worden