Zelfstandige worden 

De kmo's en zelfstandige ondernemers vormen de ruggengraat van onze economie. Om de kandidaat-ondernemers te helpen de oprichting van hun onderneming tot een goed einde te brengen, heeft de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie de informatiebrochure "Zelfstandige worden" geschreven.

Deze brochure wil de kandidaat-ondernemers informeren over de belangrijkste stappen bij de oprichting van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen die gepaard gaan met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. De brochure snijdt ook verschillende thema's aan waarmee ze tijdens de levenscyclus van hun onderneming te maken kunnen krijgen.

De versie 2019 van deze brochure is net gepubliceerd:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/zelfstandige-worden


My Enterprise - ondernemers kunnen nu zelf vlotter KBO-gegevens wijzigen 

Voor gemeenten maar ook voor anderen is het handig de correcte gegevens te hebben van de ondernemers. Dé databron bij uitstek is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Enkele voorbeelden:
• de btw-administratie baseert haar gegevens op die van de KBO. Zo bespaart iedereen tijd (administratieve vereenvoudiging);
• de DIV (dienst voor inschrijvingen van voertuigen) gebruikt de KBO om de juistheid van de aanvragen voor inschrijving van bedrijfsvoertuigen na te gaan;
• banken gebruiken de openbare gegevens van de KBO om bepaalde aangiften te checken;
• sommige particulieren doen een beroep op de KBO om bijvoorbeeld een betrouwbare vakman of een erkende aannemer te zoeken;

Nieuw is dat een ondernemer nu 24 op 24, overal en gratis, heel wat gegevens zelf kan beheren via My Enterprise.

My Enterprise is een (web)toepassing die het mogelijk maakt voor alle actieve ondernemingen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, om al hun gegevens te raadplegen die ingeschreven zijn in de KBO.
Indien het nodig is, kunnen ze de gegevens laten verbeteren

My Enterprise is beveiligd en vereist het gebruik van een token of een elektronische identiteitskaart.

Volg de link: http://www.myenterprise.be

Meer info vind je ook in deze folder.


Vergunning gegiste en sterke dranken 

Wie in Wijnegem een zaak opent of wie een evenement organiseert dat voor publiek toegankelijk is en daar gegiste of sterke dranken schenkt heeft een vergunning nodig.

Deze kan worden aangevraagd met dit volgend formulier.

Vraag de vergunning een maand voor de start van het evenement of de zaak aan.