Vanaf maandag 5 februari starten laatste werken aan Bisschoppenhoflaan (N120)  

Vorig jaar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijweg en het fietspad van de Bisschoppenhoflaan (N120) tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) in de richting van Antwerpen. De afwerking van het nieuwe fietspad moest in december worden uitgesteld omwille van de winterse weersomstandigheden. Vanaf maandag 5 februari zal de aannemer het fietspad verder afwerken en wordt eveneens het voetpad volledig vernieuwd. De werken zullen ongeveer 7 weken duren. Eind maart moet alle hinder voorbij zijn. 

Lees meer


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
Via deze website kan je laten weten op welke scholen je je kind het liefst zou inschrijven.
 

Vacature Directeur Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie  

De Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie van Wijnegem biedt kwalitatief kunstonderwijs aan kinderen en volwassenen en draagt zorg hoog in het vaandel. Onze academie heeft filialen in Schilde en Zoersel en telt momenteel ongeveer 1250 leerlingen met een lerarenkorps van 55 leraars en 9 secretariaatsmedewerkers.  Onze academie heeft een bloeiende afdeling pop/jazz naast een volledig uitgebouwde klassieke afdeling en een grote woordafdeling die breed is uitgebouwd (toneel, voordracht, welsprekendheid en literaire creatie).  Niettegenstaande de grootte van de school en de uitgestrektheid, heeft de academie haar familiaal, gemoedelijk karakter behouden.
De academie zoekt een nieuwe:

Directeur Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie

Statutair – voltijds – m/v

Meer info


Jan Vlemincktoren zoekt nieuwe gebruiker(s) 

Wil je ondernemen of werken in een authentiek zestiende-eeuws gebouw middenin een historisch park? De als monument beschermde Jan Vlemincktoren, eigendom van onze gemeente, wordt in 2018-19 gerestaureerd en zoekt een nieuwe gebruiker. Ons bestuur lanceert samen met vzw Kempens Landschap daarom een oproep voor het verlenen van een zakelijk recht voor het monument.

Open oproep dossier


Woonzorggroep Voorkempen: Wijnegem en Schoten pionier in zorg  

OCMW Schoten en OCMW Wijnegem richten een nieuwe OCMW-vereniging op met de naam “Woonzorggroep Voorkempen”. In deze vereniging krijgen Woonzorgcentrum Rustenborg, Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt en dagverzorgingscentrum ‘t Dorp een plaats.

Als alles volgens plan verloopt, is Woonzorggroep Voorkempen een feit op 1 januari 2018. De effectieve operationele werking is voorzien tegen 1 juli 2018.

Lees meer


Identificatie en registratie van katten verplicht vanaf 1 november 

Vanaf 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat dan, voor ze 12 weken oud is en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd is en geregistreerd moet worden in de centrale databank CatID.

Onder verhandelen wordt ook het 'gratis weggeven' verstaan. In dit geval geldt ook de verplichte sterilisatie of castratie.

Meer weten? Ga naar www.huisdierinfo.be.


Wie controleert het kraantjeswater? 

We kregen al verschillende meldingen van inwoners die 'zogezegde' medewerkers van Pidpa aan de lijn (of aan de deur) kregen om het drinkwater te controleren. Vaak zijn het verkopers die dure - en vooral onnodige - installaties willen verkopen.

En dat terwijl Pidpa-water drinkwater is van de beste kwaliteit.

Medewerkers van Pidpa zijn makkelijk te herkennen aan hun kledij, hun voertuig en hun legitimatiebewijs dat zij op jouw vraag voorleggen. 

Laat je niet vangen door verkoopstrucjes
'Handige' verkopers nemen een glaasje water. En ja hoor, na enkele seconden kleurt dit water bruin of zwart of…. Geschrokken? Dat hoeft niet. Gewoon een truc!

Lees er hier alles over.


Fietsstraten in Wijnegem 

Deze week zijn de voorbereidende schilderwerken van start gegaan voor de installatie van de fietsstraten in de schoolomgeving. De verkeersborden zullen pas in week 45 (week na de herfstvakantie) worden geplaatst. Dan pas zijn de fietsstraten ook effectief ingevoerd.

Wat zijn fietstraten : klik hier voor meer info

 


Een nieuwe school voor Wijnegem 

Het project voor onze nieuwe school is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit betekent dat het Notendopje, de Notelaar en de Muziek- en Woordacademie samen een nieuwe schoolcampus kunnen ontwikkelen. De eerstvolgende fase is nu plannen ontwerpen. We hopen om in september 2020 de nieuwe schoolcampus in gebruik te kunnen nemen.

De Vlaamse regering heeft 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. In totaal gaat het om een investeringswaarde van 550 miljoen euro. De realisatie van de scholen gebeurt samen met de private sector.

De Notelaar en het Notendopje zijn 2 van de 41 scholen die een nieuw schoolgebouw krijgen.

Wat betekent DBFM?
Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM-toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

Het zijn de scholen zelf die de bouwopdrachten zullen gunnen aan de private partners. Ze worden bijgestaan vanuit het DBFM-projectbureau door een team van juridische, technische en financiële experten en vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en de Vlaamse overheid.


Brug van de Azijn afgesloten 

Van maandag 3 juli 2017 tot april 2018 wordt de Brug van den Azijn tussen Deurne en Merksem afgesloten voor de bouw van een metalen boogbrug van zo'n 123 meter. Omleiding via de Theunisbrug (Sportpaleis). Alle info over deze werken vind je op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/brug-azijn.


Inschrijven voor 40 nieuwe koopappartementen nog altijd mogelijk 

Aan de Merksemsebaan realiseert De Ideale Woning op dit moment 40 sociale appartementen. Hiervan zijn er 27 appartementen met 3 slaapkamers en 13 met 2 slaapkamers. Het einde van de werken is voorzien in het najaar. Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor deze koopappartementen.

Kandidaat-kopers moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten meerderjarig zijn en zelf geen eigendom hebben. Het minimumjaarinkomen ligt op 9.254 euro. Het maximumjaarinkomen bedraagt 36.980 euro voor een alleenstaande, 40.672 euro voor een alleenstaande met een handicap en 55.464 euro voor alle anderen vermeerderd met 3.693 euro per persoon ten laste.

Inwoners van de gemeente Wijnegem krijgen voorrang. De inschrijvingen gebeuren in het kantoor van De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 in Berchem, tel. 03 320 29 70, www.deidealewoning.be


Webtools Eandis voortaan op één handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer


Brandweer - animatiefilmpjes 

De brandweer lanceerde 14 nieuwe animatiefilmpjes op het Youtube-kanaal van Hulpverleningszone Antwerpen 1 (brandweer Antwerpen).

Op deze manier wil de brandweer de mensen op een toegankelijke wijze informeren over verschillende aspecten van brandveilig leven en/of beter informeren over een aantal zaken die opgelegd worden bij wettelijke preventie.