Make Belgium Great Again: registreer je op zondag 23 september als orgaandonor!

Klik op de afbeelding voor meer informatie!


Vacature Coördinator Vrije Tijd 

Als lokaal bestuur willen we van Wijnegem een aangename plek maken om te wonen, te werken en naar school te gaan, voor iedereen.
Wijnegem is een kleine maar voortvarende gemeente. Met een uitgebreide vrijetijdsinfrastructuur (sporthal met zwembad, jeugdontmoetingscentrum en gemeenschapscentrum met bibliotheek) ter beschikking, bieden de vrijetijdsdiensten een ruim vrijetijdsaanbod aan de bevolking.

Job
Wil je onze vrijetijdsdiensten uitbouwen? Wil je mee zorgen voor een gevarieerd aanbod en een maximale dienstverlening? Hiervoor krijg je de algemene leiding over de vrijetijdsdiensten en sta je in voor de organisatie en de coördinatie ervan. Je adviseert het beleid binnen het domein vrije tijd.

Profiel
Je voelt je als een vis in het water in de sector. Je bent een geboren coach en je bezit de nodige managementkwaliteiten. Kan jij je bovendien vlot en correct mondeling en schriftelijk uitdrukken? Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Hier vind je alle verdere info.


Vacature OCMW - Administratief medewerker thuisdiensten 

Lees er alles over via deze link.


Opgelet! Afvalophaling start vroeger vanwege het warme weer!! 

Het is al langere tijd zeer warm weer. De hogere temperaturen bemoeilijken het uitvoeren van zwaar werk, zoals ook de afvalinzameling. Deze extreme omstandigheden vragen dan ook om gepaste maatregelen voor de medewerkers.

Sinds 23 juli starten de afvalophalingen alvast vroeger. Op die manier wordt het werk van de afvalophalers een stuk draaglijker. Wij vragen iedereen om, rekening houdend met bovenstaande, het afval dus zeker de avond voordien buiten te plaatsen!

Hou er alvast ook rekening mee dat dit ook de komende weken kan gebeuren.

Wij danken iedereen voor het nodige begrip en wensen iedereen verder een deugddoende zomer.

 

Versoepelde maatregelen droogte 

Nieuw politiebesluit behoudt waterbesparende maatregelen maar versoepelt uren voor gebruik regen- en/of grondwater (tussen 18 u ’s avonds en 10 u ’s ochtends) in provincie Antwerpen

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen oordeelde de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste provincie Antwerpen dat  de geldende waterbesparende maatregelen van kracht blijven. Op vraag van de landbouwsector versoepelt ze wel de uren voor het gebruik van regen- en/of grondwater. Voortaan is het gebruik van regen- en/of grondwater tussen 18 u ’s avonds en 10 u ’s ochtends toegestaan (i.p.v. tussen 20 u en 8 u).

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200 of met één van de straffen alleen.

Wij herinneren opnieuw aan het algemeen zwemverbod op alle waterwegen.

Rationeel en zuinig omspringen met water blijft de boodschap. Dat betekent dat iedereen solidair en in alle situaties spaarzaam en doordacht omgaat met water. Gebruik drinkwater daarom enkel en alleen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier (voldoende drinken, productie en reinigen van voedsel, persoonlijke hygiëne, verkoeling).

Dit nieuwe besluit vervangt het politiebesluit van 26 juli 2018 en is onmiddellijk van kracht.

Een overzicht van alle politiebesluiten die momenteel van kracht zijn in onze provincie, kan je nalezen op de webstek van gouverneur Cathy Berx: www.cathyberx.be.

Lees hier het volledig persbericht.


Het mobiel recyclagepark komt op 14 september weer naar het marktplein 

Geraak je moeilijk in het recyclagepark? Is het te ver of heb je geen vervoer? Dan hebben we goed nieuws: het mobiel recyclagepark komt naar jou!  Wees welkom met jouw kleine hoeveelheden afval!

Waar en wanneer?
Het mobiel recyclagepark komt weer naar de markt op het Marktplein, op vrijdag 14/9 en 12/10, telkens van 9 u tot 12 u.

Lees meer.


Verbod op vuur maken 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Als reactie op de uitzonderlijke droogte heeft de Gouverneur, na overleg met alle partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

Ook elke vorm van privaat vuurwerk is verboden.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden


Feestelijke opening Marktplein 

SPRINGKASTELENFESTIJN - Gratis
Zaterdag 1 september van 13 u tot 17 u

AUTOCINEMA
Vrijdag 31 augustus

POP-UP IJSSALON PINGUIN
Nog tot 17 september


Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)
Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Lees meer >>


Wijnegem in cijfers 

Doorgaans zijn Vlamingen best fier op hun gemeente, zo blijkt uit een rondvraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Hoe zit het in Wijnegem? 

In de gemeentemonitor vind je een schat aan andere informatie, over heel diverse items, van veiligheidsgevoel en veilig fietsen tot  jobratio en het lokale winkelaanbod.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat: 
91% graag in Wijnegem woont
89% vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt
89% vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen
 


Info Wijnegem juli-augustus 2018 

Info Wijnegem juli-augustus 2018


Schooljaar 2018-2019 - aanmelden in Wijnegem 

Gaat je kind in het schooljaar 2018-2019 voor het eerst naar de kleuter- of lagere school? Wil je je kind van school laten veranderen? Is je kind geboren in 2016?
Via deze website kan je laten weten op welke scholen je je kind het liefst zou inschrijven.
 

Wie controleert het kraantjeswater? 

We kregen al verschillende meldingen van inwoners die 'zogezegde' medewerkers van Pidpa aan de lijn (of aan de deur) kregen om het drinkwater te controleren. Vaak zijn het verkopers die dure - en vooral onnodige - installaties willen verkopen.

En dat terwijl Pidpa-water drinkwater is van de beste kwaliteit.

Medewerkers van Pidpa zijn makkelijk te herkennen aan hun kledij, hun voertuig en hun legitimatiebewijs dat zij op jouw vraag voorleggen. 

Laat je niet vangen door verkoopstrucjes
'Handige' verkopers nemen een glaasje water. En ja hoor, na enkele seconden kleurt dit water bruin of zwart of…. Geschrokken? Dat hoeft niet. Gewoon een truc!

Lees er hier alles over.


Fietsstraten in Wijnegem 

Deze week zijn de voorbereidende schilderwerken van start gegaan voor de installatie van de fietsstraten in de schoolomgeving. De verkeersborden zullen pas in week 45 (week na de herfstvakantie) worden geplaatst. Dan pas zijn de fietsstraten ook effectief ingevoerd.

Wat zijn fietstraten : klik hier voor meer info

 


Inschrijven voor 40 nieuwe koopappartementen nog altijd mogelijk 

Aan de Merksemsebaan realiseert De Ideale Woning op dit moment 40 sociale appartementen. Hiervan zijn er 27 appartementen met 3 slaapkamers en 13 met 2 slaapkamers. Het einde van de werken is voorzien in het najaar. Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor deze koopappartementen.

Kandidaat-kopers moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten meerderjarig zijn en zelf geen eigendom hebben. Het minimumjaarinkomen ligt op 9.254 euro. Het maximumjaarinkomen bedraagt 36.980 euro voor een alleenstaande, 40.672 euro voor een alleenstaande met een handicap en 55.464 euro voor alle anderen vermeerderd met 3.693 euro per persoon ten laste.

Inwoners van de gemeente Wijnegem krijgen voorrang. De inschrijvingen gebeuren in het kantoor van De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 in Berchem, tel. 03 320 29 70, www.deidealewoning.be


Webtools Eandis voortaan op één handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer