UA-140582099-1

Masterplan Wijnegem 

Globaal Masterplan voor de herwaardering van de dorpskern van Wijnegem.

Drie concrete projecten geven de aanleiding daartoe: de geplande heraanleg van de Markt, een nieuw op te maken beheersplan voor het Wijnegemhof en de herontwikkeling van het leegstaande klooster- en schoolcomplex van de zusters Annonciaden.

 

Het eerste project voorziet de volledige heraanleg van de Markt en de omvorming van de huidige eerder troosteloze parking naar een levendige ontmoetingsruimte.
 

Het tweede project wil de attractiviteit van het uitgestrekte ‘Wijnegemhof’ verhogen (ca. 32ha) en de relatie van dit park met het centrum versterken. Binnen dat globale plan vraagt de geschikte herbestemming en een betere ontsluiting van de als monument beschermde Jan Vlemincktoren achteraan in het park om bijzondere aandacht.

 

Een derde opportuniteit wordt gevormd door het imposante voormalige schoolcomplex Annuntia (+10.000m²) op de Turnhoutsebaan zelf. Dit complex, gedurende meer dan een eeuw stelselmatig uitgebouwd door de hier gevestigde kloosterorde, staat kort leeg en vraagt om een geschikte herbestemming en herontwikkeling. 
 

Het Masterplan zal verder ingezet worden als beleidsdocument bij de onderhandelingen met de bevoegde diensten bij de uitwerking van een nieuw parkbeheersplan en met de ontwikkelaars die zullen instaan voor de herontwikkeling van de schoolsite. Het concrete ontwerp voor de Markt (door de gemeente zelf te realiseren) wordt als hefboom ingezet voor de globale kernvernieuwing.

 
Ruimtelijke ordening
Patrick Grimon - Inès Van Hove
e-mail: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50 Fax: 03 288 21 29
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem