Inname openbaar domein 

Je gaat verhuizen en wilt graag enkele parkeerplaatsen vrijhouden voor je deur? Je bent aan het renoveren en je moet daarvoor plaats hebben om een container te kunnen zetten? Jouw gevel wordt vernieuwd en de stelling zal op het voetpad moeten staan? Je hebt een signalisatievergunning nodig voor nutswerken? Je gaat bouwen en er moet een kraan, bouwmaterialen, werfvoertuigen en dergelijke meer gestationeerd worden op het voetpad, het fietspad en/of op een deel van de rijweg. Mogelijk moet je de rijweg zelfs even afsluiten?

Voor iedere activiteit waarbij je een specifiek een stuk van het voetpad, het fietspad of de rijweg (inclusief parkeerplaatsen) tijdelijk wilt gebruiken heb je een toelating voor inname openbaar domein (IOD) nodig. Bovendien ben je vaak verplicht parkeerverbodsborden of andere specifieke wegsignalisatie te gebruiken.

Je krijgt met de afgeleverde vergunning de toestemming om voor een afgesproken periode een deel van het openbaar domein in te nemen. Aan deze toelating is ook een signalisatievergunning verbonden. Daarin wordt aangegeven welke verkeersborden je moet plaatsen om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.

Hoe ga je te werk?  

Vraag je vergunning ruim op voorhand aan! Zorg dat je voldoende gegevens bij de hand hebt en vul de aanvraag zo correct en volledig mogelijk in. Liever te veel informatie dan te weinig.

Voor je start met de aanvraag kan je de gebruikershandleiding raadplegen. Let op: je gebruikt best google Chrome voor het invullen van je aanvraag. Lukt je online aanvraag niet? Neem dan contact op met de dienst omgeving via 03 288 21 50 of mobiliteit@wijnegem.be

Bereid je aanvraag voor in 3 stappen 

Hou er rekening mee dat je vaak nog bijkomende adviezen moet aanvragen bij andere instanties voordat je jouw aanvraag bij ons indient. Deze adviezen moet je immers opladen in de online toepassing. Zonder deze adviezen kunnen we geen vergunning afleveren.

1. Welke adviezen heb je nodig?

  • Wanneer je hinder zal veroorzaken voor tram- of busverkeer dan moet je daarvoor toelating vragen aan De lijn.
  • Wanneer jouw inname openbaar domein plaats vindt op een gewestweg dan moet je hiervoor toelating vragen aan het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

2. Hoe ver op voorhand vraag je een vergunning aan?

We maken een onderscheid tussen 2 soorten innames openbaar domein. Namelijk een inname openbaar domein met of zonder verkeershinder.

  • Aanvraag parkeerverbod: 5 werkdagen dagen op voorhand
    De aanvraag voor een “vergunning zonder verkeershinder”, dit is een “parkeerverbod” dient minstens vijf werkdagen voor de gewenste innamedatum te gebeuren. Een eventuele verlenging dient uiterlijk drie werkdagen voor het einde van de oorspronkelijke of de vorige verlenging te worden aangevraagd.
  • Aanvraag inname met verkeershinder: 10 werkdagen op voorhand 
    Een eventuele verlenging dient uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de oorspronkelijke of de vorige verlenging te worden aangevraagd.

In het online aanvraagformulier volstaat het te verwijzen naar de reden van de inname. Je hebt hier de keuze uit zaken als 'nutswerken', 'stelling', 'kraan', 'verhuis', ... 

3. Enkele tips

  • Indien je meerdere zaken nodig hebt. Bijvoorbeeld een container, kraan en een parkeerverbod dan kies je voor werfzone of andere.
  • Gebruik het omschrijvingsvak en de optie om bijlages toe te voegen maximaal. Omschrijf en documenteer jouw aanvraag zo volledig mogelijk om de omvang en impact van jouw inname openbaar domein te verduidelijken.

OPGELET: In heel wat gevallen zoals wanneer de rijweg betrokken is en/of indien je minder dan 1,5 meter vrijlaat voor voetgangers en/of fietsers ben je ook verplicht een signalisatieplan als bijlage toe te voegen aan je aanvraag.