Werelddag zonder tabak 

Steun een rookvrije horeca en onderteken de petitie

Op 31 mei lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie naar jaarlijkse gewoonte de “Werelddag zonder tabak”. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan het thema niet-roken.

In België plaatst de Nationale Coalitie tegen Tabak een volledig rookvrije horeca op de agenda met een oproep voor eenduidige wetgeving in de horecasector.

Passief roken is niet alleen hinderlijk, maar vormt ook een gezondheidsrisico. In België sterven jaarlijks meer dan 2000 personen ten gevolge van passief roken.

Laat uw stem horen

De Nationale Coalitie roept de ganse bevolking op om hen te steunen en de petitie op www.stopit.be te ondertekenen. De petitie is een oproep aan het beleid om te kiezen:

  • voor gezondheid
  • voor een duidelijke en overzichtelijke wetgeving
  • voor een algemeen rookverbod in de horecasector

In 11 Europese landen is de horeca met succes rookvrij. De bevolking is opgetogen, de wetgeving wordt nageleefd, de luchtkwaliteit verbetert en er wordt geen negatief effect op de omzet van de horeca vastgesteld.

Ierland zette de trend in 2004, heel wat anderen volgden: Noorwegen, Italië, Malta, Zweden, Schotland, Litouwen, Estland, IJsland en Engeland. Ook bij onze buurlanden is een evolutie merkbaar. Sinds 1 januari is de Franse horeca volledig rookvrij, en vanaf 1 juli komt Nederland aan de beurt. In 12 Duitse deelstaten geldt al een rookverbod, de overige volgen later dit jaar.

In België is de werkplek rookvrij sinds 2006, de restaurants vanaf 2007. Voor cafés en drankgelegenheden geldt een ingewikkelde uitzondering. Nochtans is de blootstelling aan passief roken daar het grootst.

Als gemeentebestuur wensen we samen met het lokaal gezondheidsoverleg mee te ijveren voor een 100 % rookvrije horeca. Ook in onze gemeente zal de “Werelddag zonder tabak” zichtbaar zijn!

Stoppen met roken

Veel rokers roken niet bij keuze maar uit verslaving, veroorzaakt door de nicotine die in alle tabaksproducten zit. 47% van de rokers is graag zijn slechte gewoonte kwijt.

Mensen die willen stoppen met roken of die hierover vragen hebben kunnen terecht bij de TabakStopLijn: elke werkdag van 15 tot 19 uur op het gratis nummer 0800 111 00.

Ontdek zeker ook de RookStopCoach, een nieuw programma voor persoonlijke hulp on line. De RookStopCoach biedt naast persoonlijke tips ook een ruime waaier aan hulpmiddelen. www.rookstopcoach.be.