Problemen met eID-toepassingen 

Als u recent een nieuwe eID gekregen heeft, kan het zijn dat u problemen ondervindt met eID-toepassingen zoals Taxonweb. De oorzaak daarvan ligt bij een verouderde versie van de uitleessoftware die niet compatibel is met de nieuwe eID's. U kunt de nieuwste versie vinden op:
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/

e-Loket Burgerzaken 

Er is momenteel een integratieprobleem tussen my.belgium.be en mijndossier.rrn.fgov.be., waardoor onderstaande attesten voorlopig enkel beschikbaar zijn via https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

Uittreksels dienst bevolking

Om een uittreksel van de dienst bevolking te kunnen aanvragen moet u in het bezit zijn van een eID en uw computer moet uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer.
Een programma voor het lezen van PDF-bestanden moet geïnstalleerd zijn. Het meest bekende is Adobe Acrobat Reader. U kan dit gratis downloaden van de website www.adobe.be.

Hoe werkt het?

Wanneer u op aanvragen van een uittreksel heb geklikt moet u uw eID in de kaartlezer stoppen en uw pincode ingeven.
Daarna krijgt u het uittreksel op het scherm. Dit uittreksel werd digitaal ondertekend door het rijksregister.

Opgelet!
Dit uittreksel afdrukken heeft géén waarde. U moet het digitaal bezorgen aan de vrager (bv via mail).

Is de informatie in het uittreksel niet correct? Neem dan contact op met de dienst bevolking van gemeentebestuur Wijnegem.

 

Aanvragen Getuigschrift van inschrijving

Dit getuigschrift bevat alle informatie over uw inschrijving bij uw gemeente of stad. U vindt er verder dezelfde informatie als in het uittreksel uit het bevolkingsregister.

Aanvragen Samenstelling van het gezin

Dit uittreksel uit het bevolkingsregister bevat een overzicht van alle gezinsleden die zijn ingeschreven bij het gezinshoofd op het ogenblik van de opstelling van dit uittreksel.

Aanvragen Bewijs van leven

Met dit attest kan u officieel aantonen dat u nog in leven bent, zonder dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij de dienst die dit bewijs vraagt.

Aanvragen Bewijs van nationaliteit

Met dit attest kan u uw Belgische nationaliteit aantonen.

Aanvragen Getuigschrift van verblijf

Met dit getuigschrift kan u bewijzen dat u op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. U kan dit document nodig hebben bij een sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming. 

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)