Toezicht woning vakantie 

Voornaam :
Naam *:
Straatnaam + nr. *:
Gemeente *:
telefoon / gsm-nr :
e-mail adres *:
Vakantie van ... tot ... *:
Vakantieadres :
:
Telefoon vakantiebestemming :

U kan zich eveneens wenden tot mijn vertrouwenspersoon die beschikt over de sleutels van de woning:

Naam *:
Straatnaam + nr. :
Gemeente :
Telefoon / gsm-nr. *:
e-mail adres :

Ik weet dat bij eventuele incidenten, dit toezicht geen aanleiding geeft tot het verhalen van de aansprakelijkheid op de overheid en/of haar aangestelden.

Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen