Opgelet! Wijnegem-Centrum onderbroken 

Van 1 augustus tot 1 september wordt de Turnhoutsebaan, ter hoogte van het gemeentehuis volledig onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer.

Voetgangers en fietsers kunnen er wel passeren.

Tot onze spijt is het niet mogelijk de beloofde (kopse) parkeerplaatsen aan de pare zijde van het Marktplein open te stellen. Omdat het wegdek niet is afgewerkt, zou veelvuldig gebruik te veel schade aanrichten.  

Lees meer >>


Kruispunt Krijgsbaan volledig afgesloten vanaf 8 uur op zondag 6 augustus 

De wegmarkering op het kruispunt Turnhoutsebaan/Krijgsbaan moet opnieuw worden geschilderd. Deze opdracht valt binnen de onderhoudsovereenkomst die werd afgesloten bij de aanleg van de tramverlenging. Om die werken degelijk te kunnen uitvoeren, moet het volledige kruispunt worden afgesloten. Deze werken zijn gepland op 6 augustus, vanaf 8 uur 's morgens.

Tevens wordt op 6 augustus de Turnhoutsebaan, tussen het kruispunt Krijgsbaan/Houtlaan en de tramterminus, volledig afgesloten. Enkel in de richting centrum zal er een beperkte doorgang mogelijk zijn.

De bussen van De Lijn kunnen er wel passeren.


Vaartkaai afgesloten 

De Vaartkaai ter hoogte van de Brug van de Azijn wordt vanaf zaterdag 29 juli afgesloten voor alle verkeer. De Vaartkaai blijft op deze locatie dicht voor een periode van 3 maanden voor het vernieuwen van de wegen onder de brug en de heraanleg van het kruispunt met de Straalstraat.

Lees meer over de werken aan de brug van de Azijn.


Wijnegem versterkt federale taxshift 

Misschien kreeg je het aanslagbiljet voor de Onroerende voorheffing (OV), aanslagjaar 2017, al. Hierop kan je een verhoging hebben opgemerkt (zie tabel).

De aanvullende personenbelasting (APB) daarentegen, daalde van 7% naar 5.5%. Zo volgt de gemeente Wijnegem de federale belastingverschuiving van arbeid naar vermogen. 

Waar vind jede aangepaste bedragen?

De OV krijg je, eenvoudig gezegd, via een aanslagbiljet met bijhorende overschrijving. De APB is iets complexer; hiervoor kan je de berekening bij je belastingaangifte controleren. De eindafrekening voor de APB krijg je ten vroegste eind december 2017.

De Wijnegemse taxshift in cijfers:

Wat

Oud

Nieuw

Verschil

OV

1175 opcentiemen

1350 opcentiemen

+14%

APB

7%

5.5 %

-21%


Sluitingsdagen gemeentehuis augustus 2017 

Het gemeentehuis is in augustus gesloten op

  • maandag 14 augustus - Brugdag
  • dinsdag 15 augustus - OLV Hemelvaart

Brug van de Azijn afgesloten 

Van maandag 3 juli 2017 tot april 2018 wordt de Brug van den Azijn tussen Deurne en Merksem afgesloten voor de bouw van een metalen boogbrug van zo'n 123 meter. Omleiding via de Theunisbrug (Sportpaleis). Alle info over deze werken vind je op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/brug-azijn.


Inschrijven voor 40 nieuwe koopappartementen nog altijd mogelijk 

Aan de Merksemsebaan realiseert De Ideale Woning op dit moment 40 sociale appartementen. Hiervan zijn er 27 appartementen met 3 slaapkamers en 13 met 2 slaapkamers. Het einde van de werken is voorzien in het najaar. Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor deze koopappartementen.

Kandidaat-kopers moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten meerderjarig zijn en zelf geen eigendom hebben. Het minimumjaarinkomen ligt op 9.254 euro. Het maximumjaarinkomen bedraagt 36.980 euro voor een alleenstaande, 40.672 euro voor een alleenstaande met een handicap en 55.464 euro voor alle anderen vermeerderd met 3.693 euro per persoon ten laste.

Inwoners van de gemeente Wijnegem krijgen voorrang. De inschrijvingen gebeuren in het kantoor van De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 in Berchem, tel. 03 320 29 70, www.deidealewoning.be


Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen  

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep.

Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Lees hier het volledige persbericht. 


Warmedagen.be 

Zorg voor anderen en jezelf

Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan problemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen om problemen te voorkomen.

Vooral ouderen, chronisch zieken, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar willen we iets aan doen. En jij kan daarbij helpen door kleine en eenvoudig realiseerbare maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. 

Breng allenstaande ouderen eens een bezoekje en kijk of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.

Te weinig drinken is samen met het te warm hebben een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsproblemen op erg warme dagen. Drink dus voldoende!

Naast voldoende drinken is het belangrijk dat je zorgt dat je het niet te warm krijgt.

Zoek koele plekken op
Blijf zo veel mogelijk in de schaduw. Ga naar het bos en het park om te wandelen. Verplaats je naar een koele plaats zoals een bibliotheek, dienstencentrum, overdekt koopcentrum, kerk, moskee of synagoge. 

Koel je lichaam af
Neem een lauwe douche, een voetbad of een frisse duik in een zwembad.

Doe het rustiger aan

Meer tips
http://warmedagen.be/zorg-voor-anderen-en-jezelf


Afvalophaling start vroeger door het warme weer 

Het zeer warme weer bemoeilijkt het uitvoeren van zwaar werk, zoals de afvalinzameling. Met de weersvoorspellingen voor de komende week, vragen deze extreme omstandigheden dan ook om gepaste maatregelen. Bij zeer warm weer kan de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet je afval dus vanaf heden tot eind augustus zeker de avond voordien buiten!

Wij bedanken iedereen voor het nodige begrip en wensen iedereen een deugddoende zomer.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de milieulijn van IGEAN 03 350 08 14 of mailen naar milieu@igean.be.


Webtools Eandis voortaan op één handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Diftar voor GFT+ 

Meer info over diftar voor GFT+ vind je hier.


Warmtefoto van je dak 

De nieuwe thermografische kaart toont hoe goed je dak is geïsoleerd.

De thermografische luchtopnamen werden genomen tijdens de koude winternachten van 16 op 17 februari, van 24 op 25 februari en van 29 februari op 1 maart 2016.

De gegevens werden verwerkt tot een thermografishe kaart. Aan de hand van die kaart krijg je een indicatie van de kwaliteit van de isolatie van je dak.

Klik hier om jouw dak te bekijken.

Voor meer info kan je ook terecht bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer


Het Wooninfopunt 

Heb je vragen over wonen?
Denk je aan een premie voor de renovatie of aanpassing van je woning? Zoek je een sociale lening of een sociale huurwoning? Wens je informatie over huren of verhuren? Twijfel je of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen?

Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar informatie rond wonen. Het nieuwe Wooninfopunt in Wijnegem is een balie waar iedereen gratis advies kan vragen op maat van zijn situatie.

Elke woensdagvoormiddag kan je met al je vragen terecht bij het Wooninfopunt in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening.

lees meer


Brug en sluizencomplex 


Brandweer - animatiefilmpjes 

De brandweer lanceerde 14 nieuwe animatiefilmpjes op het Youtube-kanaal van Hulpverleningszone Antwerpen 1 (brandweer Antwerpen).

Op deze manier wil de brandweer de mensen op een toegankelijke wijze informeren over verschillende aspecten van brandveilig leven en/of beter informeren over een aantal zaken die opgelegd worden bij wettelijke preventie.