Eerste revisie Masterplan De Werve Hoef op gemeenteraad 

Op de gemeenteraad van 20 februari werd de eerste revisie van het Masterplan voor De Werve Hoef van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning toegelicht aan de gemeenteraadsleden. In dit project aan de Merksemsebaan komen een driehonderdtal sociale en bescheiden woningen. De eerste versie was een klein jaar voordien voorgesteld, vlak nadat het architectenbureau Collectief Noord samen met Lama landschapsarchitecten, Denc Studio en Common Ground de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester gewonnen had. Grootste aandachtstrekker toen was de CSA-boerderij die volledig geïntegreerd zit in het domein.   

De voorbije maanden is er flink gesleuteld aan het Masterplan, zo lichtten Erik Wieërs van Collectief Noord en Claire Laeremans van Lama landschapsarchitecten toe. De resultaten vanuit het participatiemoment met buren en toekomstige bewoners werden samengelegd met suggesties van experts in diverse domeinen zoals onder andere CSA-landbouw, architectuur, mobiliteit en openbare ruimte.

Enkele aanpassingen in het plan hebben betrekking op de vereisten om een veld efficiënt te kunnen bewerken. Zo heeft een landbouwer bijvoorbeeld nood aan rechthoekige velden die makkelijk met de tractor kunnen bereden worden.

Maar het nieuwe plan geeft ook een antwoord op enkele mobiliteitsvragen, zoals de ontsluiting van het domein voor auto’s en fietsers.  Auto’s betreden en verlaten het domein via de Vaartdijk en aan de Merksemsebaan. Fietsers volgen de trage weg dwars doorheen het domein die aantakt op een fietsnetwerk. Ook een extra tramhalte in het noorden zou wenselijk zijn, mocht de tram ooit doorgetrokken worden via de Houtlaan.
Het aantal parkeerplaatsen aan de woonstempels zelf is verhoogd, zodat er enkele nabije plaatsen voorbehouden worden voor andersvaliden, voor autodelen en voor laden en lossen. De zone die voor archeologische redenen vrij moet blijven, zal ingekleed worden als buurtpark.

Het ontwerp geeft nog geen informatie op het niveau van de woonstempels zelf. Deze zullen nadien in aparte fasen uitgewerkt worden. Wel vraagt de gemeente om binnen het geplande aanbod aangepaste woningen te voorzien voor ouderen en zorgbehoevenden. De Ideale Woning onderzoekt  of er hiervoor kan samengewerkt worden met een zorginstelling. Een van de woonstempels wordt ook voorbehouden voor een co-housingproject.

Het definitieve ontwerp wordt nog geagendeerd op de gemeenteraad. De volledige realisatie verloopt gefaseerd en kan tot tien jaar in beslag nemen. Een aparte eerste fase van het domein De Werve Hoef wordt momenteel gebouwd ter hoogte van de Merksemsebaan. Hierin worden in het najaar al veertig sociale koopwoningen en tweeëntwintig sociale huurwoningen opgeleverd.

Wie zich wil kandidaat stellen voor een woning op dit domein, kan zich inschrijven in de kantoren van De Ideale Woning. Voor sociale huurwoningen kan je hiervoor ook elke woensdagvoormiddag terecht bij het Wooninfopunt op het gemeentehuis.


Omgevingsvergunning van start op 23 februari 

De Vlaamse regering heeft de implementatie van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 goedgekeurd.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, en vanaf volgend jaar de sociaal-economische vergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord van de Vlaamse Regering op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

De omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Voortaan worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

De omgevingsvergunning wordt digitaal behandeld. In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking op alle niveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten).

Meer info via het omgevingsloket.
 

 


Partneroproep herbestemming Jan Vlemincktoren 

Herbestemming van de Jan Vlemincktoren in het Wijnegemhof te Wijnegem

De 16de eeuwse Jan Vlemincktoren gelegen in het gemeentepark ‘Wijnegemhof’ van Wijnegem is eigendom van de gemeente. Gezien de grote historische waarde van het gebouw en zijn waardevolle landschappelijke inplanting lanceren het gemeentebestuur van Wijnegem en de vzw Kempens Landschap een oproep om het gebouw duurzaam te herbestemmen. Daarvoor zijn ze op zoek naar partners met een innovatief en duurzaam idee dat zij in de Jan Vlemincktoren wensen te realiseren.

Info
Mil Sysmans
gemeentesecretaris
0475 410 700
mil.sysmans@wijnegem.be

Het volledige dossier is beschikbaar op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening en vindt u hier.